Her er tilskuddssatsene for 2019

Her er tilskuddssatsene for 2019

Kunnskapsdepartementet har fastsatt nasjonale satser for 2019 både for driftstilskudd, kapitaltilskudd, pedagogtilskudd og pensjonspåslag. De nye satsene vil være gjeldene fra 1. januar neste år.

Publisert:

Satsene for driftstilskudd skal brukes av kommuner som ikke har egne tilsvarende barnehager. Satsene for kapitaltilskudd skal benyttes av alle kommuner, også de som har egne tilsvarende barnehager. I tillegg er det kommet nye satser for pedagogtilskudd og pensjonspåslag.  

Satser for driftstilskudd til private ordinære barnehager:

Barn fra null til to år:      219.400 kroner
Barn fra tre til seks år:   105.700 kroner

Satser for tilskudd til pedagogisk bemanning i ordinære barnehager:

Barn fra null til to år:      2.276 kroner
Barn fra tre til seks år:   1.264 kroner

Satser for kapitaltilskudd i private ordinære barnehager:

Godkjenningsår:              Per heltidsplass:
Til og med 2010:              9.500 kroner
2011-2013:                         16.700 kroner
2014-2016:                          20.200 kroner
2017-2019:                          21.400 kroner

Satser for pensjonspåslag

I kommuner som ikke har egne ordinære barnehager, skal kommunen legge til grunn pensjonspåslag inklusive arbeidsgiveravgift på 14.564 kroner per heltidsplass i 2019, og pensjonsutgiftene eksklusive arbeidsgiveravgift per heltidsstilling i kommunale barnehager på 69.583 kroner i år 2018.

I kommuner som ikke har egne familiebarnehager, skal kommunen i 2019 legge til grunn følgende tabell for pensjonspåslag og pensjonsutgifter:

Pensjonspåslag per heltidsplass og pensjonsutgift per heltidsstilling i tabellen ovenfor er beregnet med et pensjonspåslag på seks prosent. Kommunen skal bruke pensjonspåslag og pensjonsutgift ut fra arbeidsgiveravgiftssonen for kommunen som barnehagen er lokalisert i.

I kommuner som ikke har egne kommunale åpne barnehager, skal kommunen i 2019 legge til grunn følgende for barnehager med åpningstid 6 til 15 timer:

I kommuner som ikke har egne kommunale åpne barnehager, skal kommunen i 2019 legge til grunn følgende for barnehager med åpningstid over 15 timer i uka:

Satser for driftstilskudd til private familiebarnehager

Satser for kapitaltilskudd til private familiebarnehager:

Per heltidsplass for barn fra null til to år: 13.300 kroner
Per heltidsplass for barn tre til seks år: 13.300 kroner

Satser for driftstilskudd til private åpne barnehager