Her er nasjonale tilskuddssatser for 2021

Her er nasjonale tilskuddssatser for 2021

Kunnskapsdepartementet har fastsatt nasjonale satser for 2021 for driftstilskudd, kapitaltilskudd og pensjonspåslag. De nye satsene vil være gjeldene fra 1. januar neste år.

Publisert:

Satsene for driftstilskudd skal brukes av kommuner som ikke har egne tilsvarende barnehager.

Satsene for kapitaltilskudd skal benyttes av alle kommuner, også de som har egne tilsvarende barnehager.

Utdanningsdirektoratet melder på sine nettsider at følgende nasjonale satser trer i kraft 1. januar 2021:

Nasjonale satser for driftstilskudd

De nasjonale satsene for driftstilskudd er inkludert pensjonspåslag og administrasjonspåslag. Satsene som er fastsatt er som følger:

Med enkeltstående private ordinære barnehager menes en barnehage som ikke inngår i en sammenslutning med to eller flere barnehager.

Nasjonale satser for pensjonspåslag

For at private barnehager i kommuner som ikke har kommunale ordinære barnehager skal kunne komme i posisjon til å søke om dekning av pensjonskostnader ut over sjablong, har departementet fastsatt nasjonale satser for pensjonspåslag.

I disse kommunene skal kommunen legge til grunn pensjonspåslag inklusive arbeidsgiveravgift på 16.007 kroner per heltidsplass for barnehager som har et pensjonspåslag på 13 prosent, og 13.544 kroner per heltidsplass for barnehager som har et pensjonspåslag på 11 prosent.

Pensjonsutgiftene eksklusive arbeidsgiveravgift per heltidsstilling i kommunale barnehager, som utgjør taket for hva private barnehager i disse kommunene kan få kompensert, er kroner 78.218 i 2021.

Kapitaltilskudd ordinære barnehager

Private barnehager skal, uavhengig av om kommunen har egne tilsvarende barnehager, ha et kapitaltilskudd basert på nasjonale satser.

Familiebarnehager

For familiebarnehager gjelder egne tilskuddssatser. I kommuner som ikke har kommunale familiebarnehager gjelder følgende satser for 2021:

I kommuner som ikke har egne familiebarnehager, skal kommunen i 2021 legge til grunn følgende tabell for pensjonspåslag og pensjonsutgifter:Kapitaltilskudd til private familiebarnehager er for 2021 fastsatt til 14.000 kroner per heltidsplass (0-6 år).

Åpne barnehager

Følgende nasjonale tilskuddssatser gjelder for åpne barnehager i kommuner som ikke har kommunale, åpne barnehager:

Pensjonspåslag per heltidsplass og pensjonsutgift per heltidsstilling i tabellen ovenfor er beregnet med et pensjonspåslag på 6 prosent. Kommunen skal bruke pensjonspåslag og pensjonsutgift ut fra arbeidsgiveravgiftssonen for kommunen som barnehagen er lokalisert i.

I kommuner som ikke har egne kommunale åpne barnehager, skal kommunen i 2021 legge til grunn følgende for barnehager med åpningstid 6 til 15 timer:

I kommuner om ikke har egne kommunale åpne barnehager, skal kommunen i 2021 legge til grunn følgende for barnehager med åpningstid 16 timer eller mer: