Har funnet feil eller mangler i halvparten av tilskuddsberegningene

Finner mange feil. Fagleder Bjørn-Kato Winther (t.v), Una Martinsen, Anders Grønmo og Lena Johnsen på Samfunnsøkonomisk avdeling finner sammen med konsernadvokat Hans-Are Nyheim mange feil i tilskuddsberegningene fra kommunene

Finner mange feil. Fagleder Bjørn-Kato Winther (t.v), Una Martinsen, Anders Grønmo og Lena Johnsen på Samfunnsøkonomisk avdeling finner sammen med konsernadvokat Hans-Are Nyheim mange feil i tilskuddsberegningene fra kommunene.

Har funnet feil eller mangler i halvparten av tilskuddsberegningene

En gjennomgang av neste års tilskuddssatser viser at det fortsatt gjøres mange feil som kunne ha kostet medlemsbarnehagene dyrt! PBL har så langt avdekket feil for 30 millioner.

Publisert:

Det har vært hektiske uker for gjengen på Samfunnsøkonomisk avdeling i PBL. Kommunene hadde frist til 31. oktober med å fatte vedtak om tilskuddssats for 2019. Med bare tre ukers klagefrist og totalt innsendte vedtak fra medlemsbarnehager i 178 kommuner har økonomene i PBL jobbet på spreng for å gå igjennom alle satsene og rekke klagefristen.

– Samtlige vedtak er gjennomgått – og det viser seg at det fortsatt gjøres mange feil i beregningene som i verste fall kunne redusert tilskuddet til barnehagene betraktelig, sier fagleder Bjørn-Kato Winther.

Forventer at summen vil øke

En del av kommunene har fått utsettelse på å sende inn vedtak, men av de som er kommet inn har PBL til nå reagert på halvpartene av alle vedtakene – enten i form av klage eller innspill.

– PBL har klaget på 52 av sakene, mens det er sendt innspill enten til kommunen eller medlemsbarnehagene i 39 av sakene, sier Winther.

– Innspillene kan for eksempel være gitt til medlemsbarnehager som har bedt om hjelp hvor de selv kjører en prosess mot kommunen eller til kommuner som har sendt inn satsen til oss for vurdering før det er fattet endelig vedtak, forklarer han.

I tillegg til Winther består avdelingen av økonomene Una Martinsen, Lena Johnsen og Anders Grønmo. Hittil i år har deres arbeid med gjennomgang av neste års satser ført til 30 millioner kroner ekstra i tilskudd til medlemsbarnehagene.

– Da er det ennå mange kommuner som ikke har vurdert våre innspill eller klager, så vi forventer at denne summen vil øke, sier Bjørn Kato Winther.

  • I 2017 bidro samfunnsøkonomisk avdeling i PBL til at medlemsbarnehagene fikk etterbetalt 53,8 millioner kroner i tilskudd som følge av feil i beregningene i 59 kommuner.
  • I 2018 har klageprosesser i 70 kommuner bidratt med om lag 65,5 millioner kroner i ekstra utbetalinger.  
  • Et klart flertall av klageprosessene, både i 2017 og i 2018, har omhandlet tekniske forhold ved kommunenes beregninger av tilskuddssatser.

Klager på bemanning

Også for 2019 er det forhold i det kommunale tallgrunnlaget det i all hovedsak klages på.. I tillegg har PBL i år klaget på manglende tilskudd til bemanning i de kommunene hvor kommunale barnehager i gjennomsnitt har en bemanning dårligere enn 6,0. Det medfører at medlemsbarnehager ikke får finansiering til å innfri bemanningsnormen fra 1. august 2019.

– Kommuner som ikke finansierer bemanningsnormen fra dag én legger opp til at barn i private barnehager skal få et dårligere tilbud enn barn i kommunale barnehager. Det er uakseptabelt å forskjellsbehandle barnehagebarn på denne måten. Derfor har vi klaget i de kommunene vi ser dette blir gjort og disse er det dessverre altfor mange av, sier administrerende direktør i PBL, Anne Lindboe.

Anne Lindboe, administrerende direktør i PBL Anne Lindboe, administrerende direktør i PBL

Hun er ikke i tvil om de mange klagene fra PBL viser at det er behov for en helt ny finansieringsmodell.

– Barnehagene trenger forutsigbarhet og det får de ikke med dagens ordning.