Udir: Flere kommuner har holdt tilskudd nede i strid med formålet

Udir: Flere kommuner har holdt tilskudd nede i strid med formålet

Flere kommuner har ført statlige øremerkede midler til bemanningsnorm som inntekt i egne barnehager ved beregning av tilskuddssats for 2020. PBL klaget på dette og har nå fått støtte fra Utdanningsdirektoratet. Det betyr flere millioner kroner mer i tilskudd til private barnehager.

Publisert:

«For at de private barnehagene skal settes i stand til å oppfylle bemanningsnormen, bør tilskuddet i 2020 og 2021 gjenspeile opptrappingen av bemanning som skjedde som følge av at normen ble innført», heter det i et brev fra Utdanningsdirektoratet til Fylkesmannen i Rogaland.

Nå vil flere kommuner, blant dem Trondheim, Tromsø, Sandefjord og Skien, måtte gjøre nye vedtak om tilskuddssatser til private barnehager for 2020.

«Grøvan-potten»

Bakgrunnen er at en rekke kommunale og private barnehager fra høsten 2018 fikk øremerkede midler fra staten, fra det som er omtalt som Grøvan-potten, for å oppfylle bemanningsnormen.

Pengene gikk enkelt forklart til barnehager med mindre enn 45 alderskorrigerte barn i kommuner der kommunale barnehager hadde mer enn seks barn (over tre år) per 15.12.2017.

Ettersom private barnehager får tilskudd basert på to år gamle kommunale barnehageregnskap, får de øremerkede tilskuddene fra 2018 betydning for satsberegningen for 2020.

Enkelte kommuner har i den forbindelse f��rt de øremerkede pengene som inntekt for barnehagene i selvkostoppsettet. Dermed nedjusteres nettokostnadene i kommunale barnehager tilsvarende i beregningen av tilskuddssats.

PBL klaget  –  Udir enig med PBL

PBL har klaget på disse tilskuddsvedtakene. Konsekvensen av en slik regneøvelse er at finansiering av bemanningsnorm i de private barnehagene i de aktuelle kommunene forskyves ytterligere.

Utdanningsdirektoratet fikk i januar problemstillingen til vurdering. Nå er konklusjonen klar:

«Formålet med tilskudd til bemanningsnorm er å styrke finansieringen av bemanningsnormen. I motsetning til tiltakene som ble igangsatt som følge av engangstilskuddet, er bemanningsnormen et lovkrav som skulle oppfylles senest 1. august 2019. Kommunale barnehager burde derfor i 2018 og 2019 være i gang med å ansette flere, dersom de ikke allerede oppfylte normen. De som ble ansatt i kommunale barnehager i dette tidsrommet ville derfor med stor sannsynlighet blitt ansatt uavhengig av om kommunen fikk tilskudd til bemanningsnorm eller ikke», skriver Utdanningsdirektoratet og legger til:

«Tilskuddet i 2020 og 2021 bør gjenspeile opptrappingen av bemanning som skjedde som følge av at normen ble innført. Dette lovkravet gjelder for alle barnehager, også private barnehager. For at de private barnehagene skal settes i stand til å oppfylle bemanningsnormen, bør tilskuddet i 2020 og 2021 gjenspeile opptrappingen av bemanning som skjedde som følge av at normen ble innført.

Vi mener derfor at kommunens ikke skal trekke fra inntekt i form av tilskudd til bemanningsnorm i tilskuddsberegningen.»

Utgjør flere millioner kroner

PBL fikk melding om Utdanningsdirektoratets uttalelse fredag ettermiddag.

Så langt er det ikke klart hvor mye penger nye tilskuddssatser i alle kommunene dette gjelder vil kunne utgjøre.

Men for kommunene Tromsø, Trondheim, Sandefjord og Skien vil det totalt kunne beløpe seg til cirka seks millioner kroner mer i tilskudd til private barnehager.