Nå skal kommunen ha fattet vedtak om tilskuddssats – send satsen til PBL

Nå skal kommunen ha fattet vedtak om tilskuddssats – send satsen til PBL

Innen 31. oktober skal kommunen ha fattet vedtak om tilskuddssatser for 2018. Send vedtaket til oss, så kontrollerer vi om satsene er korrekte.

Publisert:

PBLs erfaring er at tilskuddssatsene noen ganger er beregnet feil. Det er derfor viktig at du sender inn vedtaket om sats, sammen med dokumentasjon og beregningsgrunnlaget fra kommunen, til PBL.

Klagefristen er på bare tre uker fra den dagen barnehagen mottar beregningen. Etter at fristen er gått ut, har du ingen mulighet til å klage på selve satsen, kun utmålingen av tilskudd som vil bli gjort i januar/februar.

Gjøres mange feil

– Det er viktig at vi får sjekket flest mulig av de kommunene hvor det er private medlemsbarnehager. Vi oppfordrer derfor alle medlemsbarnehager om å sende inn vedtaket slik at vi får kontrollert flest mulig kommuner, sier fagleder for samfunnsøkonomisk avdeling i PBL, Bjørn-Kato Winther.

I tillegg til Winther består avdelingen av økonomene Una Martinsen, Lena Johnsen, Anders Grønmo og advokat Hans-Are Nyheim.

Som medlem i PBL har du tilgang til hjelp fra de fem, blant annet til å få vurdert tilskuddssatser og kvalitetssikret kommunens beregningsgrunnlag. 

Lønner seg å klage

I 2016 bidro samfunnsøkonomisk avdeling i PBL til at medlemsbarnehagene fikk etterbetalt over 75 millioner kroner i tilskudd som følge av feil i beregningene. Til nå i 2017 har klageprosesser i 59 kommuner bidratt med om lag 45 millioner kroner i ekstra utbetalinger.  

Et klart flertall av klageprosessene, både i 2016 og i 2017, har omhandlet kommunenes beregninger av tilskuddssatser.

– Vi ser dessverre at mange kommuner gjør feil når satsene til de private barnehagene skal beregnes. Det er viktig at du følger med, både når kommunen fatter vedtak om sats og senere, når kommunen skal utmåle tilskuddet til barnehagen, sier Winther.

I år er det dessuten kommet en viktig endring for barnehagene når det gjelder tilskudd. Alle barnehager skal motta et pedagogtilskudd. Har du ikke mottatt dette for høsthalvåret 2017, er det viktig at du henvender deg til din kommune.

Komplisert system

PBL har i mange år pekt på at finansieringssystemet for private barnehager er for komplisert og uforutsigbart. Det gjelder ikke minst når nye tilskuddssatser skal beregnes.

Bjørn-Kato Winther tror saksmengden kunne vært enda større om flere barnehager hadde bedt PBL om hjelp.

– Et beregningsgrunnlag for kommunale tilskuddssatser eller tilskudd er et komplisert regnestykke som ofte består av mange forskjellige regneark. For de aller fleste barnehageledere er det vanskelig å forstå utregningene, om man da ikke mot formodning har tilleggsutdanning i kommuneøkonomi. Det er det de færreste barnehagelederne som har, påpeker Winther.

Han har et klart budskap til deg. Er du i tvil om vedtakene er riktig? Få disse vurdert av PBL.

– Vi har kompetansen til å kvalitetssikre beregningene og hjelper deg gjerne, oppfordrer han.

Store beløp å hente

Av i alt 253 kommuner der PBL har medlemsbarnehager, mottok samfunnsøkonomisk avdeling for 2017 beregninger og vedtak som omhandlet satser i 191 kommuner.

  • PBL fant grunn til å klage på vegne av barnehagene i 59 av kommunene og PBL vant frem på vegne av barnehagene i flesteparten av klagesakene.
  • I flere av kommunene fikk barnehagene oppjustert tilskudd per småbarnsplass med mellom 20.000 og 30.000 kroner på grunn av feil i beregningsgrunnlaget. For barnehagene utgjør opprettingene flere hundre tusen kroner i økte tilskudd.  
  • I én kommune førte PBLs klage til hele 10 millioner kroner i høyere tilskudd til de private barnehagene. 

Trenger du mer hjelp?

Ta kontakt med Lena Johnsen eller en av våre andre rådgivere. Vi hjelper deg gjerne!