Kommunene har vedtatt neste års tilskuddssats - send satsen umiddelbart til PBL for vurdering

Hjelper deg gjerne. Samfunnsøkonomisk avdeling med fagleder Bjørn Kato Winther (t.v.), Una Martinsen, Anders Grønmo, Lena Johnsen og konsernadvokat Hans-Are Nyheim vil ha inn tilskuddssatsene i alle kommuner PBL har medlemsbarnehager for å kontrollere at satsene er riktige.

Hjelper deg gjerne. Samfunnsøkonomisk avdeling med fagleder Bjørn Kato Winther (t.v.), Una Martinsen, Anders Grønmo, Lena Johnsen og konsernadvokat Hans-Are Nyheim vil ha inn tilskuddssatsene i alle kommuner PBL har medlemsbarnehager for å kontrollere at satsene er riktige.

Kommunene har vedtatt neste års tilskuddssats - send satsen umiddelbart til PBL for vurdering

31. oktober var siste frist for kommunene å fatte vedtak om tilskuddssatser for 2019. Send vedtaket til oss så snart du mottar det, så kontrollerer vi om satsene er korrekte.

Publisert:

PBLs erfaring er at tilskuddssatsene noen ganger er beregnet feil. Det er derfor viktig at du sender inn vedtaket om sats, sammen med dokumentasjon og beregningsgrunnlaget fra kommunen, til PBL.

Klagefristen er på bare tre uker fra den dagen barnehagen mottar beregningen. Etter at fristen er gått ut, har du ingen mulighet til å klage på selve satsen, kun utmålingen av tilskudd som vil bli gjort i januar/februar.

Gjøres mange feil

– Det er viktig at vi får sjekket flest mulig av de kommunene hvor det er private medlemsbarnehager. Vi oppfordrer derfor alle medlemsbarnehager om å sende inn vedtaket slik at vi får kontrollert flest mulig kommuner, sier fagleder for samfunnsøkonomisk avdeling i PBL, Bjørn-Kato Winther.

PBL har medlemsbarnehager i om lag 250 av landets kommuner og har til nå mottatt tilskuddssats for vurdering fra barnehager i rundt 150 av disse kommunene.

– Det betyr at det fortsatt er en del barnehager vi ikke har hørt noe fra. Dersom vi ikke får inn satsene til vurdering, kan vi heller ikke vurdere om beregningene er riktige, påpeker faglederen i samfunnsøkonomisk avdeling. 

I tillegg til Winther består avdelingen av økonomene Una Martinsen, Lena Johnsen, Anders Grønmo og advokat Hans-Are Nyheim.

Som medlem i PBL har du tilgang til hjelp fra de fem, blant annet til å få vurdert tilskuddssatser og kvalitetssikret kommunens beregningsgrunnlag. 

Lønner seg å klage

I 2017 bidro samfunnsøkonomisk avdeling i PBL til at medlemsbarnehagene fikk etterbetalt 53,8 millioner kroner i tilskudd som følge av feil i beregningene i 59 kommuner.

I 2018 har klageprosesser i 70 kommuner bidratt med om lag 53 millioner kroner i ekstra utbetalinger.  

Et klart flertall av klageprosessene, både i 2017 og i 2018, har omhandlet kommunenes beregninger av tilskuddssatser.

– Vi ser dessverre at mange kommuner gjør feil når satsene til de private barnehagene skal beregnes. Det er viktig at du følger med, både når kommunen fatter vedtak om sats og senere, når kommunen skal utmåle tilskuddet til barnehagen, sier Winther.

I 2017 kom det dessuten en viktig endring for barnehagene når det gjelder tilskudd. Alle barnehager skal motta et pedagogtilskudd. Har du ikke mottatt dette for høsthalvåret 2018, er det viktig at du henvender deg til din kommune.

Komplisert system

PBL har i mange år pekt på at finansieringssystemet for private barnehager er for komplisert og uforutsigbart. Det gjelder ikke minst når nye tilskuddssatser skal beregnes.

Bjørn-Kato Winther tror saksmengden kunne vært enda større om flere barnehager hadde bedt PBL om hjelp.

– Et beregningsgrunnlag for kommunale tilskuddssatser eller tilskudd er et komplisert regnestykke som ofte består av mange forskjellige regneark. For de aller fleste barnehageledere er det vanskelig å forstå utregningene, om man da ikke mot formodning har tilleggsutdanning i kommuneøkonomi. Det er det de færreste barnehagelederne som har, påpeker Winther.

Han har et klart budskap til deg. Er du i tvil om vedtakene er riktig? Få disse vurdert av PBL.

– Vi har kompetansen til å kvalitetssikre beregningene og hjelper deg gjerne, oppfordrer han.

Store beløp å hente

I 2017 mottok samfunnsøkonomisk avdeling beregninger og vedtak for tilskuddssatser fra medlemsbarnehager i 202 kommuner.

  • PBL fant grunn til å klage på vegne av barnehagene i 99 av kommunene og vant frem på vegne av barnehagene i mange av klagesakene.
  • I en av kommunene førte PBLs arbeid til økningen av tilskuddssatsen på hele 46.000 for små barn og 25.000 for store barn. I en annen kommune resulterte klageprosessen i en økning på 30.000 for små barn og 17.000 per store barn. 
  • Klageprosessen i en kommune førte til hele ni millioner kroner i høyere tilskudd til de private barnehagene. 

Trenger du mer hjelp?

Ta kontakt med Una Martinsen eller en av våre andre rådgivere. Vi hjelper deg gjerne!