Tre barnehagekonsern går til søksmål for å få avklaring om likebehandling

Tre barnehagekonsern går til søksmål for å få avklaring om likebehandling

FUS, Norlandia og Espira har besluttet å gå til søksmål mot staten og fire utvalgte kommuner. Saksøkerne mener forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager ikke oppfyller lovens krav om økonomisk likeverdig behandling av private og kommunale barnehager.  

Publisert:

PBL (Private Barnehagers Landsforbund) er ikke part i denne saken. 

 – Likebehandling av barn og barnehager har vært et helt grunnleggende krav fra PBL helt siden organisasjonen ble stiftet i 1993. Det har også vært en grunnpilar i barnehagepolitikken siden barnehageforliket fra 2003, og det er et prinsipp som også må ligge til grunn for den videre utviklingen av sektoren. Når det da kommer en sak der viktige sider ved forståelsen av likebehandling blir belyst, er det en sak vi vil følge med interesse, sier administrerende direktør Jørn-Tommy Schjelderup i PBL.  

Vil ha forskrift kjent ugyldig 

Onsdag kunngjorde barnehagekonsernene FUS, Norlandia og Espira at de har besluttet å gå til søksmål mot staten, ved Kunnskapsdepartementet, samt kommunene Oslo, Bergen, Drammen og Malvik.  

Kravet er at tilskudd for private barnehager for årene 2020- 2022, samt Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager, kjennes ugyldige.  

Begrunnelsen er at saksøkerne mener forskriften ikke oppfyller lovens krav om økonomisk likeverdig behandling. 

Likebehandling under press 

PBL er enig med saksøkerne i at flere politiske vedtak har satt likebehandlingen i barnehagesektoren under enda sterkere press.  

De siste årene har private barnehager i snitt fått mellom 91 og 94 kroner for hver 100-lapp som kommunene bruker på sine egne barnehager. Tilskuddene barnehagene får for å oppfylle like, nasjonale kvalitetskrav, varierer sterkt fra kommune til kommune. 

Fra og med 2022 er pensjonspåslaget til private barnehager dessuten ensidig kuttet med mange hundre millioner kroner i året, noe som i år innebærer at mer enn halvparten av PBLs medlemsbarnehager, ikke får dekket sine reelle pensjonskostnader gjennom driftstilskuddet. 

Fra 2023 blir private barnehager dessuten stilt overfor nye reguleringer som påfører mange barnehager store ekstrakostnader til byråkrati og administrasjon.  

Kampen for bærekraftig finansiering 

For en betydelig andel av de private barnehagene er situasjonen nå prekær. 

I 2021 gikk fire av ti private barnehager med underskudd. Og i 2022 har sektoren måttet tåle en nedgang i driftstilskuddene samtidig som det har vært sterk økning i kostnadene. 

Jørn-Tommy Schjelderup er administrerende direktør i PBL.

Jørn-Tommy Schjelderup understreker at PBL tar situasjonen på høyeste alvor. 

– PBL har fortsatt tro på at det skal være mulig å få på plass et bærekraftig system for finansiering og regulering gjennom samarbeid og dialog med politikerne. Dette jobber vi hardt hver dag for å få på plass. Men samtidig har vi respekt for at noen av våre medlemmer ønsker å prøve andre spor i arbeidet for likebehandling og for en bærekraftig finansiering i alle barnehager, sier Jørn-Tommy Schjelderup.  

Han legger til: 

– Et felles prinsipp for oss alle er at alle barn fortjener et like godt tilbud enten de går i kommunale eller private barnehager. Og det er kvaliteten på tilbudet – ikke hvem som eier den enkelte barnehagen – som må være styrende for hvordan fremtidig barnehagepolitikk skal utformes.