Se opptak av PBLs debattseminar om Storberget-rapporten

Se opptak av PBLs debattseminar om Storberget-rapporten

– Velferdstjenesteutvalgets flertall henleder oppmerksomheten på at når vi skal re-kalibrere litt på systemet her, så må vi myke det opp og gi kommunene en større rolle. Så skal ikke jeg kommentere Storberget-utvalget. Men jeg må få si at de tar den helt ut. De nærmest avvikler det statlige ansvaret og re-kommunaliserer hele sektoren.

Publisert:

Det sa Velferdstjenesteutvalgets leder Kåre Hagen da han tirsdag møtte representanter for barnehagesektoren, stortingspolitikere og interesseorganisasjoner under Arendalsuka.

Sammen med Jennie Furulund (Lundegårdsløkka barnehage, Lillehammer), Robert Ullmann (Stiftelsen Kanvas) og Kjetil Solvang (økonomirådgiver, Kristiansand kommune) innledet Hagen til debatt om de foreslåtte endringene av reguleringer som ble presentert av Storberget-utvalget i juni.

Det var PBL som arrangerte debattseminaret.

Kåre Hagen innledet seminaret med en kort beskrivelse av Velferdstjenesteutvalgets funn.

– Kortversjonen, som jeg får mye kjeft for å si, men som fortsatt er kortversjonen og hovedbildet, er at det norske velferdssamfunnet ikke har et lekkasjeproblem i betydningen av at penger bevilget til private aktører lekker ut i privat velferdsprofitt, sa Hagen som til daglig er leder ved Senter for velferds- og arbeidslivsforskning ved OsloMet.

Fra hver sine ståsted fortalte de øvrige innlederne deretter om hvordan forslagene fra flertallet i Storberget-utvalget har svært problematiske sider med tanke på å utvikle kvalitet, mangfold og langsiktighet i barnehagesektoren.

I den etterfølgende debatten deltok styreleder Bjørn Arild Gram i KS (Kommunesektorens organisasjon), adm.dir. Anne Lindboe i PBL, samt stortingspolitikerne Hans Fredrik Grøvan (KrF), Marit Knutsdatter Strand (Senterpartiet) og Mathilde Tybring-Gjedde (Høyre).

Debattseminaret ble gjennomført i Arendal tirsdag, i forbindelse med den pågående Arendalsuka. I tillegg til at arrangementet var åpent for publikum i salen, ble det strømmet direkte på PBLs Facebook-side.

Se seminaret i opptak her.