Oslo og flere andre kommuner avslår pensjonssøknadene. Mener PBL Barnehagepensjon er for ny

Oslo og flere andre kommuner avslår pensjonssøknadene. Mener PBL Barnehagepensjon er for ny

Oslo kommune mener barnehager i PBLs tariffområde ikke har krav på å få dekket høyere pensjonskostnader enn det de får gjennom tilskuddet. – Blir dette stående, er det helt krise for en allerede hardt prøvet sektor, sier administrerende direktør Jørn-Tommy Schjelderup i PBL.

Publisert:

Etter at Stortinget reduserte pensjonspåslaget i driftstilskuddet fra 13 til 10 prosent av lønnsgrunnlaget i kommunale barnehager, har andelen barnehager som ikke får dekket pensjonskostnadene gjennom den såkalte pensjonssjablongen økt dramatisk.

For 2022 har mer enn halvparten av barnehagene i PBLs tariffområde høyere pensjonskostnader enn det som blir dekket gjennom driftstilskuddet.

En søknadsordning skal i teorien kunne bøte på dette. Men PBL har pekt på at ordningen er svært uforutsigbar og at sikkerhetsventilen i praksis ikke fungerer.

Flere kommuner avslår

Nå har flere kommuner valgt å avslå alle søknader fra barnehager i PBLs tariffområde. Mange kommuner begrunner dette med at det i forskriften heter at søknadsordningen bare omfatter barnehager som har en pensjonsordning som er inngått før 1. januar 2019.

Dette gjelder foreløpig Oslo, Lillestrøm, Skien, Horten, Nittedal, Indre Fosen, Rauma og Sokndal kommune.

I avslagene som Oslo kommune har nå begynt å sende ut, datert 15.11.2022, heter det:

«Søknadsordningen ble innført for å sikre at barnehager som historisk hadde hatt høye pensjonskostnader, fortsatt skulle få disse dekket. Skjæringstidspunktet i forskriften skal forhindre at private barnehager inngår nye fordyrende pensjonsavtaler og velter kostnadene ved å oppfylle disse over på kommunen. De høye pensjonskostnadene i (Xxxx) barnehage i 2020 er direkte knyttet til den nye pensjonsavtalen som ble inngått i PBL-området i 2019. Oslo kommunes vurdering er at vilkåret om at pensjonsavtalen må være inngått før 01.01.2019, ikke er oppfylt.»

Pensjonsavtale siden 2019

PBL og fagforeningene i barnehagesektoren har hatt tariffavtale og avtale om tjenestepensjon siden 1997. Da Barnehagepensjon ble avtalt i 2019, var dette etter partenes klare oppfatning ingen ny avtale, men en oppdatering av en gammel og lite fremtidsrettet pensjonsavtale.

– For oss er det åpenbart at barnehagene har krav på kompensasjon for pensjonskostnader ut over sjablongen, noe vi opplever at arbeidstakerorganisasjonene er helt enige med oss i. Men hvis Oslo kommunes avslag blir stående, og også sprer seg til enda flere kommuner, er det helt krise for en allerede hardt prøvet sektor, sier administrerende direktør Jørn-Tommy Schjelderup og legger til:

– Hvis politikerne har laget en ordning som er null verdt for 70 prosent av de private barnehagene i sektoren, snakker vi om et usedvanlig dårlig håndverk.

Får ikke møte direktoratet

PBL har tidligere registrert at Kunnskapsdepartementets politiske ledelse i det siste har uttrykt seg uklart om hvordan regelverket skal tolkes.

Det er derfor sendt et brev til departementet der PBL ber om en avklaring.

Departementet har imidlertid sendt henvendelsen videre til Utdanningsdirektoratet for en vurdering.

PBL har derfor bedt Utdanningsdirektoratet om et møte for å belyse saken. Men svaret derfra er «Vi gjennomfører ikke møter med organisasjonene (Utdanningsforbundet, PBL etc.) så lenge barnehagestreiken pågår.»

– Dette er selvsagt en helt uholdbar situasjon og en av sakene som vi nå jobber hardt med å få viktige avklaringer på. Dette har overhodet ingenting med den lovlige arbeidskonflikten å gjøre. Dette har noe med at 51 prosent av våre medlemsbarnehager ikke får dekket sine dokumenterte pensjonskostnader i dagens finansieringssystem, avslutter PBL-leder Schjelderup.