Nå kan du søke om midler til svømmeopplæring

Nå kan du søke om midler til svømmeopplæring

Nå kan du søke om tilskudd til svømmeopplæring for barnehagebarn. Se oversikt over søknadsfrist for alle fylkene med lenke til søknadsskjemaet.

Publisert:

Nå kan du søke om tilskudd til svømmeopplæring for barnehagebarn. Se oversikt over søknadsfristene for alle fylkene med lenke til søknadsskjemaet.

For 2018 er det bevilget totalt 66 millioner kroner til svømmeopplæring blant barnehagebarn.

Tilskuddet skal bidra til at kommuner, frivillige organisasjoner og barnehager kan gjennomføre tiltak for å gi barn i alderen 4-6 år i barnehage tilstrekkelig svømmeopplæring, slik at barna får bedre svømmeferdigheter og blir trygge i vann.

Opplæringen skal skje i barnehagens åpningstid og skal i hovedsak foregå i basseng. Det er viktig at gutter og jenter får et likeverdig tilbud, skriver Utdanningsdirektoratet på sine nettsider.

Tilskuddssatsen er i 2018 satt til inntil 1.800 kroner per barn.

  • Kommunen, den frivillige organisasjonen og barnehagen kan søke om inntil kr. 1.800 i tilskudd per barn det skal gis svømmeopplæring til.
  • Innvilget beløp skal dekke både reise til og fra svømmehallen og kostnader knyttet til inngang eller leie av basseng. 
  • Tilskuddets størrelse fastsettes av Fylkesmannen.

Det er Fylkesmannen som lyser ut midlene og som skal motta søknad og behandle søknadene.

Les mer om svømmeordningen til Utdanningsdirektoratet.

Vi har laget en oversikt over de 16 fylkesmennene og søknadsfrist for svømmeopplæringen med link direkte inn til fylkesmannens søknadsskjema. De første søknadsfristene går ut allerede 12. februar.

Fylkesmannen i Vestfold
søknadsfrist 12. februar - merk søknadsfrist er gått ut!

Fylkesmannen i Rogaland
søknadsfrist 16. februar

Fylkesmannen i Hedmark   
søknadsfrist 16. februar

Fylkesmannen i Nordland
søknadsfrist 20. februar

Fylkesmannen i Trøndelag
søknadsfrist 28. februar

Fylkesmannen i Oppland
søknadsfrist 1. mars

Fylkesmannen i Finnmark
søknadsfrist 1. mars

Fylkesmannen i Troms
søknadsfrist 10. mars

Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Søknadsfrist 10. mars

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
søknadsfrist 15. mars

Fylkesmannen i Hordaland
søknadsfrist 16. mars

Fylkesmannen i Møre og Romsdal
søknadsfrist 1. april

Fylkesmannen i Telemark
søknadsfrist 2. april

Sogn og Fjordane
søknadsfrist 3. april

Fylkesmannen i Buskerud
søknadsfrist 18. mai

Fylkesmannen i Østfold  
søknadene behandles fortløpende