Nå kan du søke om midler til svømmeopplæring

Nå kan du søke om midler til svømmeopplæring

Nå kan du søke om tilskudd til svømmeopplæring for barnehagebarn. Se oversikt over søknadsfrister for alle fylkene med lenke til søknadsskjemaet.

Publisert:

Også i år kan alle barnehager søke om tilskudd for å gi barn mellom fire og seks år svømmeopplæring. Men vær rask med å søke, første frist er allerede 15. februar. Merk at enkelte fylker ikke har lagt ut informasjon om søknad ennå. 

For 2019 er det bevilget totalt 68 millioner kroner til svømmeopplæring blant barnehagebarn.

Tilskuddet skal bidra til at kommuner, frivillige organisasjoner og barnehager kan gjennomføre tiltak for å gi barn i alderen fire til seks år i barnehage tilstrekkelig svømmeopplæring, slik at barna får bedre svømmeferdigheter og blir trygge i vann.

Opplæringen skal skje i barnehagens åpningstid og skal i hovedsak foregå i basseng. Det er viktig at gutter og jenter får et likeverdig tilbud, skriver Utdanningsdirektoratet på sine nettsider.

Tilskuddssatsen er i 2019 satt til inntil 1.850 kroner per barn.

  • Kommunen, den frivillige organisasjonen og barnehagen kan søke om inntil kr. 1.850 i tilskudd per barn det skal gis svømmeopplæring til.
  • Innvilget beløp skal dekke både reise til og fra svømmehallen og kostnader knyttet til inngang eller leie av basseng. 
  • Tilskuddets størrelse fastsettes av Fylkesmannen.

Det er Fylkesmannen som lyser ut midlene og som skal motta søknad og behandle søknadene.

Les mer om svømmeordningen til Utdanningsdirektoratet.


Se oversikt over søknadsfristen i de ulike fylkene

Agder – søknadsfrist 15. mars

Innland – ingen søknadsfrist oppgitt

Møre og Romsdal – søknadsfrist 1. mai

Nordland – søknadsfrist 15. februar

Oslo og Viken – fortløpende, siste frist 30. november

Rogaland – søknadsfrist 30. april

Troms og Finnmark – ingen informasjon

Trøndelag - søknadsfrist 4. mars 

Vestfold og Telemark – søknadsfrist 1. mars

Vestland – søknadsfrist 26. april