Kommunene sparer milliarder på private barnehager

Kommunene sparer milliarder på private barnehager

– Dette er penger som kunne vært brukt på kompetanseheving, økt pedagogandel og bedre bemanning i barnehagen, men pengene kommunene har spart, har ikke kommet barna til gode.

Publisert:

Det sier administrerende direktør Arild M. Olsen i PBL (Private Barnehagers Landsforbund).

I 2017 sparte norske kommuner 2,44 milliarder kroner på privat barnehagedrift. Til sammen de siste ti årene er besparelsen på 22,8 milliarder. 

Mer til annen velferd

Han synes det er positivt at pengene kommunene har spart på barnehager, har gitt lokalpolitikerne anledning til å bruke mer penger på å bygge opp like god velferd på andre områder. Men med ferske tall og vårens diskusjoner om ny bemanningsnorm i mente, mener han mange barn kunne hatt et enda bedre barnehagetilbud allerede.

– Mange kommuner er langt unna å innfri kravene til økt pedagognorm og ny bemanningsnorm, som ble vedtatt på Stortinget i vinter og vår. Hvis kommunene hadde brukt halvparten av pengene de hadde spart på å innfri normene, ville det gitt mer kompetente ansatte og flere ansatte i barnehagene på et tidligere tidspunkt, sier han.

 Profittdiskusjon en avledningsmanøver

I en fersk rapport fra Agenda Kaupang kommer det frem at kommunene har spart 8,2 milliarder kroner i perioden 2013-2016 på å la private drive barnehager i stedet for å drive alle barnehagene selv. Olsen trekker paralleller til utspill mot «velferdsprofitører». For i samme periode som kommunene har spart milliarder, har ordinære private barnehager tatt ut 308 millioner kroner i utbytte, viser statistikk fra Utdanningsdirektoratet.

– Å drive svertekampanje år etter år mot private barnehager som tar ut utbytte er en avledningsmanøver. Svertekampanjen er drevet frem av SV, Rødt, samt Fagforbundet og deres lobby- og pr-apparat. De vil unngå en diskusjon om hvorfor foreldrene er mer fornøyde med barnehager der det er reell konkurranse mellom privat og kommunal drift, enn de er innenfor andre velferdstjenester, sier Olsen. Og fortsetter:

 At foreldre er mer fornøyde med private enn kommunale barnehager, når de kommunale koster skattebetalerne betydelig mer, viser at privat drift er med å sikre kvalitet og tilbud av velferdstjenesten til de som trenger det.