Fire av ti private barnehager gikk med underskudd i 2021

Fire av ti private barnehager gikk med underskudd i 2021

Nye tall dokumenterer den stadig dårligere økonomien i private barnehager. I 2021 fikk mer enn 1.000 private barnehager røde tall i regnskapene. – Dette er alvorlig og noe vi har advart mot. For tiden er ikke økonomien i sektoren bærekraftig. Slik kan det ikke fortsette, sier administrerende direktør Jørn-Tommy Schjelderup i PBL.

Publisert:

Tirsdag publiserte Statistisk sentralbyrå (SSB) de økonomiske resultatene for private barnehager for 2021. Samlet årsresultat for sektoren (unntatt enkeltpersonsforetakene) var på 348 millioner kroner.

Det samlede årsresultatet for sektoren som helhet var på 1,9 prosent, mens ordinære private barnehager i gjennomsnitt hadde et årsresultat på 0,8 prosent.

Og det er fasiten før Stortingets vedtok om kutt i tilskuddene på om lag 600 millioner kroner.

PBL: – Svært urovekkende

– Det er svært urovekkende at den negative utviklingen som vi har sett de siste årene fortsetter, selv om det ikke overrasker oss som er i kontakt med barnehager hver dag. De nye tallene fra SSB er fortellingen om en barnehagesektor i knestående, der mange barnehager nå kjemper for å opprettholde viktige tilbud til barn over hele landet. Denne utviklingen kan ikke fortsette, og det må politikerne forstå, sier PBL-leder Jørn-Tommy Schjelderup. 

Tallene viser at 1.787 barnehager gikk i pluss, mens 1.009 gikk i minus i 2021. Sagt på en annen måte: 64 prosent gikk i pluss og 36 prosent gikk i minus.

409 enkeltpersonforetak i sektoren bidrar imidlertid til å få andelen barnehager med underskudd til å se lavere ut enn det som er realitetene. I enkeltpersonforetakene er eier ikke lønnsmottaker. Godtgjørelse for eiers arbeidsinnsats og investering hentes derfor ut av et eventuelt overskudd.

Holder du enkeltpersonforetakene utenfor regnestykket, er det 39,2 prosent av barnehagene som har negativt årsresultat.

Når fire av ti barnehager går med underskudd, står dette i skarp kontrast til de ideologisk motiverte fortellingene om en sektor som flyter over av penger. Virkeligheten er at private barnehager i 2021 hadde vesentlig lavere driftsmargin enn norske kommuner, sier Jørn-Tommy Schjelderup.

Tallene fra SSB viser at underskuddene rammer barnehager med alle typer eierskap. For foreldreeide barnehager, stiftelser, menighetseide barnehager og konsern/aksjeselskap, ligger andelen barnehager med negativt årsresultat på mellom 38 og 45 prosent.

Blant enkeltpersonforetakene er andelen vesentlig lavere.

Ikke bærekraftig sektor

Jørn-Tommy Schjelderup er administrerende direktør i PBL.

PBL-leder Jørn-Tommy Schjelderup er bekymret for den økonomiske situasjonen i sektoren. PBL har i løpet av det siste året mottatt svært mange bekymringsmeldinger fra medlemsbarnehager som ikke får endene til å møtes. Flere har også avviklet driften, eller varslet at de kan bli nødt til å gjøre det.

Schjelderup er klar på at et gjennomsnittlig årsresultat på mindre enn to prosent av de samlede inntektene ikke er bærekraftig.

– Regnskapstallene for 2021 er også en bekreftelse på at det var umulig for PBL å innfri fagforeningenes opprinnelige krav i årets tariffoppgjør. Å skulle påføre våre medlemsbarnehager en engangskostnad på 1,4 milliarder kroner i 2023, ville garantert ført til nedleggelse av en rekke barnehager. At vi kom i mål med et oppgjør som både er bra for barnehagene og for de ansatte, var helt avgjørende for sektorens fremtid, sier Jørn-Tommy Schjelderup.

Se barnehagemonitor.no for flere tall om økonomien i private barnehager.