Slik løser barnehagene koronakrisen

Her er noen av eksemplene på hvordan barnehagene forsøker å gjøre det best mulige ut av den spesielle situasjonen vi alle er i akkurat nå. Faksimiler fra utdanningsnytt.no og barnehage.no

Slik løser barnehagene koronakrisen

Koronakrisen setter barnehagene på nye utfordringer. Vi har samlet et knippe eksempler på hvordan barnehagene jobber og løser ulike utfordringer knyttet til nedstengingen av barnehagene.

Publisert:

Torsdag 12. mars bestemte regjeringen at alle landets skoler og barnehager som hovedregel skulle stenges, som ett av flere tiltak for å bremse spredningen av koronaviruset. I skrivende stund er det klart at situasjonen i alle fall vil vare til etter påske.

Samtidig som barnehagene som hovedregel stenges, skal barnehagene i perioden gi et viktig tilbud til barn av foreldre med kritiske samfunnsfunksjoner og barn med særlige omsorgsbehov.

Barnehagene tar grep

PBL er veldig imponert over alt det gode arbeidet som gjøres i barnehagene i denne spesielle tiden. Mange er svært kreative og finner gode løsninger i en ny og uvant situasjon. Både for å gi et best mulig tilbud til de barna som fortsatt er i barnehagen, for å holde kontakten med de barna som er hjemme og som en viktig del av støtteapparatet for kritiske samfunnsfunksjoner.

Her er noen historier om hvordan barnehager strekker seg langt for å løse sitt oppdrag, slik at behovene til barna, familiene og samfunnet ellers blir ivaretatt.

Hjemmebesøk og digitale møter for barnehagebarna 

Småtjern naturbarnehage i Lunner opprettholder kontakten med barna som er forhindret fra å treffe andre barn og barnehageansatte med hjemmebesøk og møter på digitale flater. De bringer også ut materiell som barna og foreldrene kan benytte til aktiviteter hjemme, men etter at det er avklart med lokal smittevernmyndighet.

– Det handler om å få en mulighet til å komme ut og si til barna og foreldrene deres at barnehagen fortsatt er der, og at vi fortsetter med det vi driver med til vanlig også i denne perioden. Vi ønsker å bidra til at overgangen fra å gå i barnehagen hver dag til å plutselig bare skulle være hjemme, ikke oppleves så brå, sier barnehageeier og styrer Jørgen Kjørven til barnehage.no.

Kjørven understreker at det er viktig at barnehager som vil gjøre lignende grep får dem godkjent av kommuneoverlegen i sin kommune før de setter i gang.

Les hele saken om Småtjern naturbarnehage på barnehage.no.

Tilrettelegger med kvelds- og nattåpenbarnehage

Blant annet utdanningsnytt.no har skrevet om barnehager som forbereder seg på å holde barnehager åpne på kveld og natt for å ivareta behovene til familiene og samfunnet ellers under koronakrisen.

– Vi har heldigvis nok personale foreløpig, og de er helt fantastiske. Selv om det er en surrealistisk situasjon, så strekker de seg langt og vil gjerne bidra for å holde samfunnet i gang, forteller daglig leder Fati Mohebzadeh i om Norlandia Gaustadskogen barnehage som ligger like ved Rikshospitalet i Oslo.

Daglig leder i Kanvas, Robert Ullmann, sier til utdanningsnytt.no at Kanvas i slutten av forrige uke hadde cirka 1.000 ansatte som jobber på hjemmekontor landet rundt. Det gir dem muligheter til å hente inn folk der det er behov.

– Og dersom smitte skulle oppstå i en av barnehagene, kan vi bytte hele arbeidslaget med et nytt, smittefritt lag, sier Ullmann.

Les hele saken om Kanvas og Norlandia på utdanningsnytt.no.

Les om Norlandia Gaustadskogen barnehage på barnehage.no.

Les om arbeidet som Kanvas gjør på barnehage.no.

Lager eget barne-tv for barnehagebarna 

I Valle Hovin idrettsbarnehage i Oslo har de valgt å lage egne barne-tv-sendinger for å nå ut til alle de 108 barna som har plass i barnehagen.

Styrer Silje Alvheim sier det var en idédugnad som førte til at de ansatte nå kan bli sett hjemme hos barna. I utgangspunktet er målet til barnehagen å publisere en episode hver dag.

– Tanken vår var å samle barna og oss gjennom sosiale medier, og vi ser at det er fint for barna å ha noe de kjenner igjen i hverdagen. Det er tydelig at dette er noe som blir satt pris på, sier hun.

Les hele saken om Valle Hovin idrettsbarnehages barne-tv og se en episode av sendingen hos barnehage.no.

Kriseteam og spørretime for barnehagene

Espira opprettet tidlig et eget kriseteam som skulle hjelpe over 2.700 ansatte i om lag 100 barnehager til å komme seg gjennom utfordringer barnehagene står i.

Team-medlemmene har hjulpet barnehagene med svar på spørsmål knyttet til konsekvensene av koronaviruset. Det innebærer blant annet at kriseteamet arrangerer live «spørretime», der styrerne har kunnet sende skriftlige spørsmål som deretter har blitt besvart av de som sitter i krisegruppa. Etter spørretimen har alt av spørsmål og svar blitt skrevet ned og delt med alle ansatte.

– På den måten slipper styrerne å stille de samme spørsmålene. Og de får svar også på ting de ikke visste at de lurte på. Alt ville tatt veldig mye lenger tid om vi ikke kunne brukt denne digitale arenaen, sier medlem i Espiras kriseteam, Grethe Alver

Les mer om Espiras kriseteam og deres håndtering av korona.