Refusjoner til spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging skal opprettholdes

Refusjoner til spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging skal opprettholdes

PBL har mottatt henvendelser fra flere barnehager hvor kommunen varsler at refusjoner til spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging vil bli stanset fordi barna ikke kan ta plassen i bruk. Dette kan ikke kommunen kreve.  

Publisert:

Retten til spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging er opprettholdt under utbruddet av Covid-19. Dette er presisert i midlertidig forskrift for barnehager under utbruddet av korona.

Til tross for dette mottar PBL flere henvendelser fra barnehager som har fått varsel om stans i refusjonene til spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging.

Vil du motta informasjon og rådgiving fra PBL? Klikk her og meld deg på PBLs populære nyhetsbrev!

Hjelpen må være tilgjengelig

Ifølge advokat Cathrine Berntsen i PBL kan ikke kommunen uten videre frata barnehagene refusjonene, verken under stenging eller nå etter at barnehagene har åpnet og barnet eventuelt fortsatt holdes hjemme.

– Målsettingen er at barna så snart som mulig skal tilbake til barnehagen. Da må hjelpen være tilgjengelig fra oppstart.  Barnehagene har opprettholdt ressurser for barn med rett til tilrettelegging og spesialpedagogisk hjelp under utbruddet av korona for å ivareta kommunens forpliktelser. Ved å opprettholde bemanningen har et tilrettelagt og tilpasset barnehagetilbud vært tilgjengelig for barnet i den grad behovet skulle tilsi det slik regelverket har stilt krav om, påpeker advokat i PBL, Cathrine Berntsen.

PBL tok opp problemsstillingen da forskriften ble innført og påpekte at det er avgjørende for sektoren at tilskudd opprettholdes, særlig tilskudd til spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging. Departementet tok hensyn til PBLs innspill om at det var for snevert å bare vise til § 14, og at det måtte presiseres at dette omfattet alle kommunale tilskudd, også innenfor spesialpedagogisk hjelp.

I midlertidig forskrift § 5 fremgår det at kommunen skal opprettholde

«kommunale tilskudd etter barnehageloven». Med tilskudd menes alle tilskudd etter barnehageloven, også tilskudd gitt i henhold til barnehageloven kapittel 19.

Ta kontakt med PBL om du er i tvil

Berntsen finner det derfor merkelig at enkelte kommuner har signalisert at barnehagene ikke får refusjoner for spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging under utbruddet av korona.

– Barnehagene har vært forpliktet til å opprettholde et tilgjengelig barnehagetilbud under korona-krisen etter gjeldende regler. Så lenge denne forpliktelsen er oppfylt, skal kostandene dekkes av kommunen i samsvar med barnehagelovens kapittel 19. Skulle det være saker der barnehagen er i tvil, ta kontakt med PBL for rådgiving og vurdering, oppfordrer Cathrine Berntsen.