PBL om gjenåpning fra 20. april: – Dette skal vi få til sammen

– Vi skal ha med oss tilbakemeldingene fra medlemmene i det videre arbeidet, og også alle innspillene om hvordan dette kan skje på en best mulig måte, både for barna, familiene, de ansatte og andre som er involvert i dette, sier PBL-direktør Anne Lindboe.

PBL om gjenåpning fra 20. april: – Dette skal vi få til sammen

PBL-direktør Anne Lindboe har forståelse for at regjeringen åpner barnehagene fra 20. april. Hun sier at PBL vil bidra til at gjenåpningen skjer på en best mulig måte for alle involverte.

Publisert:

– Vår jobb nå er å veilede og hjelpe medlemsbarnehagene på best mulig måte, slik at dette kan skje innenfor trygge og gode rammer for alle som er involvert. Det kan blir krevende for noen, men dette skal vi få til sammen, sier administrerende direktør Anne Lindboe i PBL.

På en pressekonferanse tirsdag klokken 16.00 kunngjorde statsminister Erna Solberg hvilke nasjonale tiltak som skal gjelde for blant annet barnehager etter påske.

PBL: – Spesielt bra for barna

Statsministeren kunngjorde at barnehagene skal gjenåpne fra 20. april. Barnehagene kan bruke tiden frem til 27. april for å forberede åpningen dersom de trenger det.

– Det har hele tiden vært klart at barnehagene skal åpne igjen så raskt det er forsvarlig, spørsmålet har bare vært hva som er riktig tidspunkt. PBL har tidligere tatt til orde for gradvis gjenåpning. Nå får barnehagene god tid på å forberede seg til den 20. april. Dette virker som en fornuftig løsning, kommenterer Lindboe.  

– Dette er spesielt bra for barna. Selv om våre barnehager hele perioden blant annet har gitt et tilbud til mange barn med særlig omsorgsbehov, er det bra at alle snart kan vende tilbake til mer normale dager og til de relasjonene deres i barnehagene som er så viktige for mange barn, sier Lindboe.

Tydelig og god informasjon

Anne Lindboe fulgte pressekonferansen tirsdag med stor interesse. Hun håper gjenåpningen kan skje uten at det på et senere tidspunkt blir nødvendig å stramme inn tiltakene igjen.

Hun sier at PBL er klar til å bistå faggruppen som i samarbeid med Folkehelseinstituttet, Utdanningsdirektoratet og organisasjonene i barnehage og skole skal lage en konkret veileder og gi opplæring i hvordan smittevern kan ivaretas.

– Uten barnehagene stopper Norge opp og gjenåpning av barnehagene er avgjørende for å få samfunnshjulene i gang igjen. Samtidig vet vi at mange synes det er krevende å skulle gjenåpne slik de generelle smitteverntiltakene er i landet nå. Det har jeg stor forståelse for og derfor blir det svært viktig med tydelig og god informasjon om hvordan gjenåpningen bør skje i barnehagene. Her skal vi bidra så godt vi kan, sier Lindboe.

Har gitt innspill til myndighetene

PBL har de siste ukene hatt dialog med myndighetene om den pågående situasjonen i barnehagene. Sist uke leverte PBL innspill til ekspertgruppen nedsatt av Utdanningsdirektoratet.

Søndag deltok PBL og andre sentrale aktører på et innspillmøte med kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby.

I en medlemsundersøkelse i helgen oppga kun én av 20 PBL-barnehager at de mente det var forsvarlig å åpne uken etter påske.

– Vi skal ha med oss tilbakemeldingene fra medlemmene i det videre arbeidet, og også alle innspillene om hvordan dette kan skje på en best mulig måte, både for barna, familiene, de ansatte og andre som er involvert i dette, sier Lindboe.

– Bransjen skal følge opp beslutningene

Mange kommuner har de siste dagene vært ute og uttalt seg om hvilke vurderinger de gjør om videre tiltak for barnehager og skoler etter påske. Ett av PBLs innspill den siste uken har vært ønsket om tydelige og i størst mulig grad nasjonale smittevernregler for barnehager.

– Vi opplever at innspillene fra oss og resten av sektoren er tatt på alvor. Samtidig har vi stor forståelse og respekt for at det er veldig vanskelige avveiinger som regjeringen nå skal gjøre. Mange ulike hensyn skal vektes mot hverandre, sier Lindboe – og legger til: 

– For oss som bransje er det viktig at vi nå følger opp beslutningene som er tatt på best mulig måte. Barnehagene skal gjenåpne på best mulig måte i tråd med føringene fra myndighetene, og på en måte som best mulig ivaretar smittevern og interessene til alle involverte, sier Lindboe.