PBL i brev til statsråden: Ber om likebehandling av barn i alle barnehager

– Tilbakemeldingen fra barnehagene er at de har kommet langt. Men dessverre melder mange også tilbake at det er store forskjeller i hva slags ressurser private og kommunale barnehager har til rådighet for å bidra i denne store dugnaden, sier Anne Lindboe .

PBL i brev til statsråden: Ber om likebehandling av barn i alle barnehager

PBL har registrert at mange kommuner bruker ekstra ressurser på kommunale barnehager for å møte myndighetenes råd, anbefalinger og krav under koronapandemien.

Publisert:

I et brev til kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) etterlyser PBL tiltak som kan sikre likebehandling av barn i kommunale og private barnehager i denne akutte situasjonen.

«PBL ber regjeringen og Kunnskapsdepartementet sikre at kommunenes økte utgifter til kommunale barnehager relatert til korona-pandemien også kommer private barnehager til gode», heter det i brevet.

Trenger midlene nå – ikke om to år

Administrerende direktør Anne Lindboe i PBL sier hun er imponert over den innsatsen som eiere, ledere og ansatte medlemsbarnehagene har lagt ned for å møte svært høye forventninger fra myndighetene etter koronastengingen.

– Tilbakemeldingen fra barnehagene er at de har kommet langt. Men dessverre melder mange også tilbake at det er store forskjeller i hva slags ressurser private og kommunale barnehager har til rådighet for å bidra i denne store dugnaden, sier Anne Lindboe og forklarer:

– Private barnehager har akkurat de samme utfordringene som kommunale barnehager med å etterkomme forventninger om ekstra renhold, ekstra tilrettelegging og ekstra personell. Dersom kommunene bruker ekstra ressurser bare på sine egne barnehager, vil private barnehager få økt tilskuddene tilsvarende i 2022. Men det er nå de trenger de ekstra midlene, ikke om to år.

Må likebehandles

Anne Lindboe sier at de private barnehagene gir familiene minst like gode tjenester som kommunene. Men påpeker at de økonomiske forutsetningene for å klare det, må være likeverdige.

– Derfor må barnehagene likebehandles, ikke minst i en akutt og ekstraordinær situasjon som denne, sier Lindboe.

Her er brevet som ble sendt til statsråden onsdag 22. april.