Gjenåpning av barnehagene: PBL har åpent onsdag

Utvidet åpningstid. PBL, her representert med Jørn-Tommy Schjelderup, Espen Rokkan, Marius Iversen, Anne Lindboe, Geoffrey Armstrong og Hans-Are Nyheim, vil bistå barnehagene også i stille uke med rådgiving i forbindelse med koronapandemien. Bildet er tatt ved en tidligere anledning.

Gjenåpning av barnehagene: PBL har åpent onsdag

PBL opplever svært stor pågang etter informasjon og rådgiving i forbindelse med gjenåpning av barnehagene 20. april. Våre rådgivere vil derfor være tilgjengelig for medlemsbarnehagene i morgen onsdag. 

Publisert:

PBL har hatt utvidet åpningstid i stille uke og holder åpent også i morgen onsdag fra klokken 09.00 til 15.00 for å bistå medlemsbarnehagene som har spørsmål knytter til koronapandemien og gjenåpning av barnehagene 20. april. PBL svarer også på koronarelaterte spørsmål – og andre henvendelser – på e-post .

I tillegg minner vi også om at du kan finne mye relevant informasjon og rådgiving på et eget område på pbl.no.   

Dette innholdet blir løpende oppdatert og utvidet, blant annet etter hvert som det kommer ny informasjon fra myndighetene. I tråd med at situasjonen utvikler seg, må det påregnes at en del av PBLs rådgiving blir justert underveis.

Under selve påskehøytiden kan du også kontakte PBLs kriseteam direkte dersom det er spesielle problemstillinger som krever raske svar. 

Anne Lindboe
administrerende direktør
465 01 940

Jørn-Tommy Schjelderup
viseadministrerende direktør
975 23 821

Espen Rokkan
direktør arbeidsgiveravdelingen/forhandlingssjef
934 97 420

Marius Iversen
kommunikasjonsdirektør
Tlf. 97674720 

Se oversikt over ansatte i PBL her.