Hvis barnehagen må stenges helt: Er barn forsikret dersom de flyttes til annen barnehage?

Hvis barnehagen må stenges helt: Er barn forsikret dersom de flyttes til annen barnehage?

Barn som har krav på barnehageplass under koronakrisen skal primært være i sin egen barnehage. Men hva skjer med barna dersom barnehagen må stenge helt?

Publisert:

I utgangspunktet skal alle barn med rett på barnehageplass være i «sin» barnehage også når barnehagene generelt er stengt.

For det enkelte barnet oppleves det oftest tryggere å være i sin egen barnehage. «Fremmede» barn vil også potensielt kunne skape uro i barnegruppa. Antallet barn (og voksne) bør dessuten holdes så lavt som mulig for å hindre økt smitterisiko.

Kan bli spurt om å overta barn

Men dersom situasjonen tilsier det, kan både kommunale og private barnehager bli spurt om å ta imot barn som av ulike grunner ikke kan få noe tilbud i «sin» barnehage.

Flere steder forbereder barnehager seg derfor nå på å måtte ta imot barn som til daglig ikke tilhører «deres» barnehage.

Dette kan for eksempel komme av at en annen barnehage er stengt på grunn av påvist smitte i barnehagen, eller dersom en barnehage ikke har tilgjengelig personell til å ha et forsvarlig tilbud til dem som har krav på plass.

Hvem er forsikret?

PBL har i løpet av de siste dagene fått flere henvendelser fra barnehager som spør om hvilke konsekvenser en midlertidig flytting av barn mellom barnehager kan få.

Særlig er spørsmålene knyttet til barneulykkesforsikring dersom barnet pådrar seg skade i en annen barnehage enn der barnet har plass.

Svaret PBL kan gi er at dette vil variere med hva slags forsikringsordning den enkelte barnehagen har.

Barneulykkesforsikring er ikke lovfestet for barnehager, men de aller fleste har en ordning. Hva slags dekning din barnehage har, må du sjekke med ditt forsikringsselskap for å finne ut av.

24 timer i døgnet

Om lag 1300 barnehager med cirka 70.000 barn har kjøpt barneforsikring gjennom avtalen mellom PBL og Gjensidige. Barnehager med denne ordningen kan nå både plassere barn i andre barnehager og ta imot barn fra andre barnehager, uten at det får forsikringsmessige konsekvenser.

Dette fordi:

  1. Barn som er omfattet av PBL/Gjensidiges ulykkesforsikring er forsikret 24 timer i døgnet, syv dager i uka, 365 dager i året. Dermed vil barnet være forsikret selv om barnehagen i korona-situasjonen må stenge og barnet flyttes til en annen barnehage.
  2. Barn med plass i andre barnehager er omfattet av PBL/Gjensidiges forsikringsavtale så lenge barnet under koronakrisen har et tilbud i en barnehage med denne forsikringsavtalen. Barnet fra «ekstern» barnehage er forsikret så lenge det er i barnehagen, men ikke på fritiden.

Eksempel fra Trondheim

Spørsmålet om barn og forsikring er blant annet aktualisert etter at et barn fra en kommunal barnehage i Trondheim denne uken er flyttet til en privat barnehage i byen.

Trondheim kommune har ikke ulykkesdekning for «sine» barn når disse ikke er i egen barnehage. Dermed ønsket den aktuelle PBL-barnehagen å få klarhet i om barnet fra den kommunale barnehagen er forsikret i fall barnet pådrar seg skade mens den har plass i den private barnehagen.

Nå har barnehagen fått bekreftet at barnet fra den kommunale barnehagen er forsikret selv om dette ikke er en del av den kommunale forsikringsordningen.