Hva koster det å ha et utvidet omsorgstilbud?

Hva koster det å ha et utvidet omsorgstilbud?

Et utvidet omsorgstilbud vil i stor utstrekning være bestemt av foreldrenes behov og variere fra barnehage til barnehage. Av mange årsaker vil også kostnaden variere fra barnehage til barnehage.