Her er revidert veileder for smittevern i barnehagene

Her er revidert veileder for smittevern i barnehagene

Utdanningsdirektoratet har nå publisert en revidert versjon av veilederen for smittevern som skal gi råd og støtte til barnehager i forbindelse med drift under koronavirusutbruddet.

Publisert:

Veilederen for smittevern har vært en vesentlig del av rammeverket som barnehagene har styrt etter, i forbindelse med at barnehagene fra 20. april kunne gjenåpne etter koronastengingen.

Vil du motta informasjon og rådgiving fra PBL? Klikk her og meld deg på PBLs populære nyhetsbrev!

Dynamisk veileder

De viktigste endringene som er gjort i veilederen er:

  • Råd om rengjøring av utendørsleker
  • Flere eksempel for organisering i kohorter
  • Presisering av enkelte råd

Allerede ved offentliggjøringen var Utdanningsdirektoratet tydelig på at veilederen skal være et dynamisk dokument som det kan gjøres endringer i, etter erfaringer fra den praktiske barnehagehverdagen. Før revideringen av smittevernveilederen har en rekke organisasjoner bidratt med innspill, deriblant PBL basert på erfaringene fra medlemsbarnehagene.  

Se smittevernveilederen her. (NB! Kun for medlemmer, krever innlogging).

Medlemsmøte fredag

Veilederen er utarbeidet i tett samarbeid med blant annet Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet for å bidra til å begrense smitte under en kontrollert gjenåpning av barnehager.

PBL arrangerer medlemsmøte i morgen, fredag 8. mai klokken 10.00 som hovedsakelig vil omhandle smittevernveilederen og praktisering av denne, med særlig vekt på endringer som er gjort.

Se medlemsmøte på Facebook her.