Tar opp kampen mot plast og miljøgifter i barnehagene

Signerte avtale. Maren Esmark fra Naturvernforbundet, Atle Hamar (V) fra KLD og Arild M. Olsen fra PBL.

Tar opp kampen mot plast og miljøgifter i barnehagene

Et nytt samarbeid mellom PBL og Naturvernforbundet skal bekjempe bruken av plast og miljøgifter i norske barnehager.

Publisert:

Tirsdag 13. februar signerte administrerende direktør Arild M. Olsen i PBL og generalsekretær Maren Esmark i Naturvernforbundet avtalen om prosjektet «Plast- og giftfrie barnehager».

Arild Olsen og Maren Esmark om plast og miljøgifter i norske barnehager

To av våre største utfordringer

Avtalen ble signert i Bakketoppen barnehage på Munkerud i Oslo, en barnehage som er miljøsertifisert og som har et aktivt engasjement for miljøet. Statssekretær Atle Hamar (V) i Klima- og miljøverndepartementet var også til stede under signeringen tirsdag.

– Vi er avhengige av at organisasjoner og bedrifter tar initiativ. Vi er også avhengige av at vi alle som forbrukere tenker litt over våre egne vaner. Har man for eksempel ikke et tøynett liggende ved utgangsdøren når man skal ut og handle, blir det fort til at man tar en plastpose i butikken istedenfor, sa Hamar under signeringen.

Miljøgifter og plastforurensing er to av vår tids store miljøutfordringer. De påvirker helsen og miljøet for alle, og særlig barnehagebarn. I regjeringens «Handlingsplan for å stanse utslipp av miljøgifter» pekes det på at barn er ekstra sårbare for påvirkning fra miljøgifter. I havet hoper det seg opp store mengder plast som skader sjøfugl, fisk og sjøpattedyr.

– Mange enkle tiltak

Ny forskning viser at det er mikroplast i drikkevannet og at de bittesmå plastbitene finnes igjen i alle ledd av næringskjeden.

– I barnehagen er det mange enkle tiltak som kan gjøres for å bruke mindre plast og for å unngå miljøgifter nær barna. Vi gleder oss til å samarbeide med barnehagesektoren om dette, sier Maren Esmark, generalsekretær i Naturvernforbundet.

– Barnehagene kan spille en veldig viktig rolle i arbeidet med å redusere bruken av plast og miljøgifter. Barn må tidlig få gode holdninger til bruk av plast, på samme måte som de lærer seg å bli glad i å være ute og å ta vare på naturen. Vi vil jobbe med mange ulike tiltak og blant annet påvirke leverandørene som leverer varer til barnehagene, sier administrerende direktør Arild M. Olsen i PBL.

Praktiske tips og tiltak

Prosjektet henter inspirasjon fra Sverige, der offentlige og kommersielle aktører jobber sammen for å redusere eksponeringen for miljøgifter i barnehager og førskoler.

To av PBL sine største leverandører og samarbeidspartnere, Lekolar og Norengros, har også forpliktet seg til å bidra i arbeidet med å redusere plast og miljøgifter. Arbeidet er forankret i PBLs strategiplan for perioden 2017 til 2019.

PBL og Naturvernforbundet ønsker gjennom dette prosjektet blant annet å fremme:

  • Praktiske tips og tiltak for hvordan barnehagene kan redusere plast- og miljøgiftbruken i barnehagen.
  • Bevisstgjøring blant barn og ansatte.
  • Strengere krav til, og sterkere samarbeid med, leverandører om bruk av plast og miljøgifter i deres produkter og emballasje.