Lufta er for alle – eller er den egentlig det?

Jannicke Tofsland, HMS-rådgiver og yrkeshygieniker i PBL Bedriftshelsetjeneste.

Lufta er for alle – eller er den egentlig det?

Alle ønsker seg et godt inneklima i barnehagen. Det er viktig for både barn og voksne som oppholder seg der til daglig. Men hvordan vet du om barnehagen har et godt inneklima?

Publisert:

Denne artikkelen gikk opprinnelig ut i nyhetsbrevet til kunder av PBL Bedriftshelsetjeneste i februar i år.

Inneklima er viktig for vår helse, trivsel og produktivitet. Et dårlig inneklima kan bidra til sykdom og plager hos mange mennesker. Personer med astma, allergi og andre overfølsomhetssykdommer er spesielt sårbare, men også friske personer kan få betydelige helseplager ved å oppholde seg over tid i bygg med dårlig inneklima. Vanligst er plager som gjentagende luftveisinfeksjoner, hodepine, unormal tretthet, tørr hud, tørre og såre slimhinner i øyne nese og hals, nedsatt konsentrasjon og arbeidsevne.

Kartla inneklimaet etter tilsyn

Da Gapatrosten barnehage fikk varsel om tilsyn fra miljørettet helsevern, oppdaget daglig leder at de ikke hadde papirene i orden.

– Jeg tok over som vikarierende leder i august og da varselet om tilsyn kom i vinter, begynte jeg å lete i internkontrollsystemene for å finne frem dokumentasjonen som tilsynet etterspurte. Jeg fant ingen ting om målerapporter på inneklima i barnehagen, sier Wanja Berge Grøn, vikarierende daglig leder i Gapatrosten barnehage i Larvik.

Da daglig leder i Gapatrosten barnehage, Wanja Berge Grøn, fikk varsel om tilsyn fra miljørettet helsevern, oppdaget hun at papirene ikke var i orden. Da daglig leder i Gapatrosten barnehage, Wanja Berge Grøn, fikk varsel om tilsyn fra miljørettet helsevern, oppdaget hun at papirene ikke var i orden.

Hun var ikke kjent med at barnehagene måtte gjennomføre målinger av inneklimaet, men tok umiddelbart kontakt med PBL Bedriftshelsetjeneste for å få gjennomført en kartlegging. Det er hun ifølge HMS-rådgiver og yrkeshygieniker Jannicke Tofsland ikke alene om. Jannicke Tofsland, HMS-rådgiver og yrkeshygieniker i PBL Bedriftshelsetjeneste.

– Svært mange barnehager kjenner ikke til kravene om at inneklimaet må kunne dokumenteres med målerapporter. Det er først når tilsynet melder sin ankomst, at de blir klar over dette, sier Tofsland.

Ettersom Gapatrosten ikke hadde dokumentasjon på inneklima, fikk barnehagen avvik på dette område. Men nå er Tofsland i gang med å kartlegge inneklimaet i barnehagen og straks målingene er gjennomført, vil Wanja Berge Grøn ettersende dokumentasjonen.

– Dette tar vi på alvor og jeg er glad vi nå får gjennomført kartleggingen. Om det viser seg at noe i målingene ikke er tilfredsstillende, vil vi selvsagt rette opp i det, sier Grøn.

Både luft, lyd og lys er viktige faktorer for et godt inneklima. Alle disse faktorene er det mulig å kontrollere ved målinger.  Ikke alt rundt oss er like lett å måle og sette tall på, men disse inneklimafaktorene kan vi måle og vurdere opp mot dagens krav og normer.

Luft

Ved luftkvalitetsmålinger måler vi CO2-nivået i rommene i løpet av dagen, og helst over flere dager. CO2 finnes i luften vi puster ut, så nivået i lufta vil øke, jo flere personer som oppholder seg i rommet. Resultatet forteller oss om ventilasjonsanlegget klarer å skifte ut lufta ofte nok slik at vi har frisk og ren luft å puste inn. Samtidig med CO2-målingene måles også temperaturen i rommet. Denne påvirker hvordan vi oppfatter lufta. Ved høye innetemperaturer kjennes lufte tyngre og tettere ut enn den faktisk er.

Lyd

Når det måles lyd i inneklimasammenheng er det etterklangsmålinger som gjennomføres. Etterklangstid er tall som sier noe om akustikken i rommet. Altså hvor lenge lyden blir i rommet før den forsvinner. Rom med lang etterklangstid er kjent ved «har lyd» og er slitsomme å være i over tid. Rom med lang etterklangstid gjør det vanskelig å høre hva andre sier.  Vi anbefaler barnehagen jevnlig å kartlegge etterklangstiden.

Lys

Den elektriske belysningen i barnehagen kan kontrolleres ved bruk at et luxmeter. Det måler hvor mye lys som faller på en flate. Belysningen i barnehagen må være tilpasset den aktiviteten man skal gjøre. Det vil si at du trenger mer lys når du skal tegne, perle og lese, enn når du skal bygge med store klosser på gulvet. Belysningen på stellerom, toaletter og i garderober er ofte dårlig i barnehager. Men godt lys er like viktig her, som på lekerommet. Tilgang på dagslys er viktig for døgnrytmen vår og motvirker tretthet.

Krav om dokumentasjon

Barnehagen skal kunne legge fram dokumentasjon på inneklimaet i barnehagen. Miljørettet helsevern stiller ofte krav om dette når de kommer på tilsyn.  Dersom barnehagen ikke har gjennomført kartlegginger av inneklimaet tidligere, så kan du kontakte bedriftshelsetjenesten for bistand til dette. De har nødvendig måleutstyr og kompetanse til å gjennomføre målingene, og gir gode råd ved behov for forbedring.