Barn og vinterkulde

Barn og vinterkulde

Daglig leder har ansvar for at barn og voksne har det bra både ute og inne når det er veldig kaldt. Med god kunnskap om vær- og vindforhold kan barna trygt være ute – også i bitende vinterkulde.

Publisert:

Sjekkliste før barna går ut:

  • Effektive kuldegrader
  • Barnas aktivitetsnivå
  • Barnas alder
  • Har barna varmt nok tøy
  • Barnas allmenntilstand

Lag retningslinjer som gjelder minusgrader, utelek og utesoving, slik at hele personalet vet hva de skal forholde seg til. Bruk sunn fornuft og vurder kontinuerlig temperatur, vind og hvert enkelt barn. Retningslinjene er kun en pekepinn!

Sjekkliste når barna er ute:

  • Vurder lek og utesoving i hvert enkelt tilfelle.
  • Legg merke til endring i humør eller aktivitet. Barn og spesielt de minste, sier ikke bestandig i fra hvis de blir kalde.
  • Passive barn blir fortere kalde enn aktive.
  • Svette eller våte votter og sko gjør at barna fortere blir kalde.

Følt temperatur

Når lave temperaturer kombineres med vind eller er fuktig luft, er det fornuftig å korte ned leketiden utendørs.

Her finner du tabell som visert forholdet mellom vindstyrke og lufttemperatur

Vær oppmerksom på forfrysninger

Når barnehagen har vurdert værforholdene og barna leker ute, må man være ekstra oppmerksom på tegn til overfladisk frostskade. Se på huden i ansiktet og ørene og gi førstehjelp dersom det er tegn på frostskader.

Så lang tid tar det å få forfrysninger

Kaldt inne?

Det er ingen faste grenser for innetemperatur i barnehager, men Arbeidstilsynet anbefaler at innetemperaturen på arbeidsplassen er under 22 grader ved fysisk lett arbeid i perioder med oppvarmingsbehov. Unngå temperaturer under 19 grader eller over 26 grader.

Dersom det er vanskelig å holde temperaturen oppe i barnehagen, må du som daglig leder avgjøre om det er forsvalig å holde barnehagen åpen.

Arbeidstilsynets anbefalte tiltak ved kuldeproblemer innendørs