Senskader etter smitte av Covid-19? Ansatte kan ha krav på yrkesskadeerstatning

Senskader etter smitte av Covid-19? Ansatte kan ha krav på yrkesskadeerstatning

Er det ansatte i barnehagen som har fått varige skader som følge av Covid-19? Da kan det utløse yrkesskadeerstatning.

Publisert:

Yrkesskadeforsikringen kan gi erstatning for varig skade som er forårsaket enten som følge av en arbeidsulykke i barnehagen, eller en yrkessykdom. Kriteriet for sistnevnte er at sykdommen står oppført i listesykdommene i yrkessykdomsforskriften. 1. mars 2020 ble Covid-19 tatt inn i listen over yrkessykdommer som kan gi rett til yrkesskadeerstatning.

Hvem har rett til yrkesskadeerstatning ved covid-19?

Følgende yrkesgrupper kan ifølge forskriften søke Nav om å få godkjent yrkessykdom og dermed kunne søke erstatning.

  • Helsepersonell
  • Personer som arbeider i laboratorium med smittestoff
  • Personer som arbeider på sosialkontor, i medisinske og sosiale institusjoner, barnehjem, aldershjem o.l. (Sosiale institusjoner omfatter her blant annet barnehager og skoler)
  • Utekontakter eller andre steder der virksomheten skjer i miljøer med særskilt sykdoms- eller smittefare. 

Må være smittet under arbeid

Det avgjørende for å kunne ha krav på yrkesskadeerstatning er at smitte har skjedd under arbeid. For andre enn helsepersonell som jobber direkte med smittede pasienter, kan det være vanskelig å bevise at smitten har skjedd i arbeidstiden i barnehagen. Særlig gjelder dette når samfunnet er i en pandemi, slik som ved covid-19. 

For at covid-19-smitte skal bli godkjent som yrkessykdom, er det i tillegg krav om at det må være alvorlige komplikasjoner som følge av sykdommen. Det er Nav som godkjenner om en smittet person kommer inn under yrkesskadeforskriften og dermed kan søke om yrkesskadeerstatning.

Les mer om yrkesskade og yrkessykdom hos Nav. 

Er du medlem i PBL og har spørsmål knyttet til mulig yrkesskade hos en ansatt i forbindelse med smitte av Covid-19? Ta gjerne kontakt med en av våre forsikringsrådgivere som kan bistå deg videre i prosessen.