Oslo kommune bryter offentlighetsloven

Olso kommune

Oslo kommune bryter offentlighetsloven

PBL holder på med en omfattende kartlegging av tilskuddsgrunnlaget i Oslo kommune. PBL har bedt om viktig dokumentasjon, men ikke fått denne oversendt i tråd med kravene i offentlighetsloven.

Publisert:

PBL ser alvorlig på at Oslo kommune – som selv skal påse at private og kommunale barnehager i hovedstaden følger loven – ikke følger offentlighetsloven, en lov som gir innsynsrett i virksomheter som drives av forvaltningsorganer i Norge.

For PBL er det avgjørende at vi mottar den dokumentasjonen vi har bedt om, for å kunne kontrollere hvorvidt tilskuddsberegningene i Oslo er riktige eller ikke.

PBL jobber kontinuerlig med kontroll og oppfølging av tilskudd til barn i mange av de om lag 250 kommunene der PBL har medlemsbarnehager.

I Oslo observerer PBL at det tilsynelatende er dels store differanser mellom lønnskostnader brukt i tilskuddsgrunnlaget og reelle lønnskostnader. Avviket er så stort at det vil kunne ha vesentlig innvirkning på nivået på tilskuddene til barn i private barnehager.
PBL dykker derfor ned i dette tallmaterialet, men er altså avhengig av at Oslo kommune følger opp sine forpliktelser gitt gjennom offentlighetsloven.

PBL følger derfor opp saken og klager til Fylkesmannen i Oslo og Akershus på de bydelene som så langt ikke har utlevert det materialet PBL etter loven har krav på å få innsyn i.

Fakta:

  • Offentlighetsloven stiller krav om at innsynsbegjæringer skal avgjøres uten ugrunnet opphold, noe som etter praksis tilsier svar samme dag som de blir mottatt.
  • Dersom innsynsbegjæringen er arbeidskrevende, aksepteres svar innen en til tre dager.
  • Ingen av Oslo kommunes 15 bydeler oversendte opplysningene samme dag. Én bydel oversendte svar etter tre arbeidsdager.
  • Tre bydeler oversendte etterspurte opplysninger etter fire dager.
  • Det nærmer seg nå to uker siden innsynskravet ble sendt, og PBL venter fortsatt på opplysningene fra fem bydeler.