Viktig medhold i klagesaker om økonomisk tilsyn

Viktig medhold i klagesaker om økonomisk tilsyn

PBL vant frem i viktig klagesak mot Oslo kommune på vegne av flere barnehager.

Publisert:

Etter økonomisk tilsyn krevde Oslo kommune tilbakebetaling av betydelige beløp i flere barnehager. Fylkesmannen i Oslo og Akershus har nå grepet inn og opphevet flere av vedtakene på grunn av feil lovforståelse i kommunen.

Det er resultatet av klager som PBL har levert på vegne av medlemsbarnehagene sakene gjelder.

1,2 millioner kroner

Fylkesmannen i Oslo og Akershus mener altså at kommunen selv ikke har forstått reglene i barnehageloven riktig når de skulle kontrollere om de private barnehagene etterlevde reglene i § 14a i barnehageloven.

  • En familiebarnehage fikk vedtak om tilbakebetaling av 275.000 kroner. Vedtaket er opphevet.
  • En ordinær barnehage fikk vedtak om tilbakebetaling av 1,2 millioner kroner. Vedtaket er opphevet.

Fylkesmannen konkluderer i begge disse sakene med at kommunens vurderinger av personalkostnadene i de private barnehagene er feil – og opphever dermed vedtakene fra kommunen.

PBL mener Fylkesmannens avgjørelser også får konsekvenser for flere andre saker om økonomisk tilsyn, både i Oslo og i andre kommuner.

– Har skapt stor usikkerhet

– Avgjørelsene er viktig for barnehagene sakene gjelder, men det er også viktige prinsipielle avgjørelser som får betydning for andre saker om økonomisk tilsyn. Kommunen har gått høyt på banen og krevd at barnehager betaler tilbake tilskudd som følge av regelbrudd. Men når vedtakene ettergås, viser det seg at det er kommunen som ikke forstår reglene i barnehageloven, konstaterer administrerende direktør Arild M. Olsen i PBL.

– Likevel har kommunen skapt stor usikkerhet omkring disposisjonene i de private barnehagene ved å gå høyt på banen. Det kan etterlate et inntrykk av at barnehagene ikke har brukt midlene i tråd med lovverket, en konklusjon som fylkesmannen i disse to sakene ikke har vært enig i, legger han til.

PBL forventer at kommunen, i andre pågående tilsynssaker, korrigerer for de feil som Fylkesmannen nå har påpekt. Avsluttede tilsynssaker, hvor det er vedtatt økonomiske sanksjoner med bakgrunn i feil lovforståelse, bør kommunen rette opp på eget initiativ.

– Dersom det er barnehager som har brukt offentlig tilskudd i strid med reglene, er det bra at dette avdekkes og at det ryddes opp. Men slik Oslo og andre kommuner nå gjennomfører disse tilsynene, bidrar det til en mistenkeliggjøring av mange private barnehager som det ikke er grunnlag for, sier Olsen.