Lengre saksbehandlingstid for politiattest – PBL ber om at barnehagene må prioriteres

Lengre saksbehandlingstid for politiattest – PBL ber om at barnehagene må prioriteres

Korona-pandemien har skapt større behov for vikarer. Samtidig er saksbehandlingstiden ved utstedelse av politiattester lengre enn tidligere. PBL har bedt politiet prioritere søknader fra barnehager for å forhindre at avdelinger må stenges på grunn av mangel på personell.

Publisert:

Mange av PBLs medlemsbarnehager opplever økt fravær knyttet til korona-pandemien, noe som har resultert i et større behov for vikarer og korttidstilsetninger i barnehager. Samtidig erfarer flere barnehager at det tar lengre tid å få utstedt politiattester. Enkelte har rapportert om ventetid på opp mot fire uker.

PBL: – Kan gi stengte avdelinger

– Denne situasjonen er vanskelig for mange barnehager, og kan føre til at avdelinger må stenges helt ned grunnet mangel på personell, sier advokat i PBL, Lars-Martin Hoff Mikkelsen

PBL har sendt en skriftlig anmodning til Finnmark politidistrikt, som utsteder politiattester, om at attester til barnehager gis særskilt prioritet fremover.

– Normalt har saksbehandlingstiden for politiattester vært nede i rundt én uke. Nå ser vi at enkelte medlemsbarnehager må vente opptil fire uker. Den langesaksbehandlingstiden får direkte innvirkning på muligheten for å opprettholde drift i norske barnehager. Ettersom norske myndigheter anser barnehagedrift – og muligheten til å holde barnehagene åpne – som en samfunnskritisk funksjon, har vi bedt politiet om å prioritere disse søknadene slik at vi unngår å komme i en situasjon hvor avdelinger må stenge på grunn av manglende politiattest, sier Mikkelsen.

Studiestart og kritiske samfunnsfunksjoner

Leif Sætrum, leder ved politiets enhet for vandelskontroll og politiattester, opplyser i en e-post til PBL at årsaken til den lange ventetiden blant annet skyldes stor økning i søknader i forbindelse med studiestart og at det har vært flere søknader der det kreves politiattest for å opprettholde kritiske samfunnsfunksjoner.

– Når disse formålene øker i samme periode som vi har økning på søknader fra studenter som skal ta høyere utdanning og elever som skal ha praksis i videregående opplæring, så er det vanskelig for enheten å opprettholde saksbehandlingstiden på 14 dager. Vi har i dag ikke mulighet til å prioritere behandling av politiattester til de kritiske samfunnsfunksjoner slik vi ønsker, skriver Sætrum.

Han opplyser videre at det er satt inn ekstra tiltak for å få ned saksbehandlingstiden, som i forrige uke lå på et snitt på 15,3 dager.

Han oppfordrer alle som skal søke om politiattest om å sørge for at all informasjon blir innsendt, for å unngå å få søknaden i retur.

Digital postkasse

Politiets råd for raskeste vei til å få politiattest:

Hvis søker har opprettet digital postkasse, så vil de motta politiattesten noen timer etter at politiet har ferdigbehandlet saken.  

– Vi vil prioritere søknader som kommer inn og sendes digitalt, opplyser Leif Sætrum ved politiets enhet for vandelskontroll og politiattester.