Endringer i arbeidsmiljøloven fra 1. januar 2024

Endringer i arbeidsmiljøloven fra 1. januar 2024

Det er gjort flere endringer i arbeidsmiljøloven som trer i kraft 1. januar 2024. Her får du en oversikt.

Publisert:

PBL har utarbeidet en oversikt over de mest sentrale endringene som medlemsbarnehagene i PBL må merke seg. For en oversikt over alle endringene, se Lovvedtaket.

Enkelte av endringene gjelder kun for selskaper i konsern. Disse endringene er samlet under egen overskrift i oversikten.

Endringer fra 1. januar 2024

 

Endringer aktuelle for konsern