Slik blir fordelingen av øremerkede midler til ny bemanningsnorm

Slik blir fordelingen av øremerkede midler til ny bemanningsnorm

139 små private barnehager får sin andel av potten på 100 millioner kroner til innføring av ny bemanningsnorm.

Publisert:

– Dette er veldig viktig hjelp for de barnehagene som treffes av ordningen, men løser ikke utfordringene for de mange barnehagene som ikke omfattes, sier administrerende direktør Anne Lindboe i PBL.

Tirsdag kunngjorde Kunnskapsdepartementet hvordan de vil fordele de ekstraordinære midlene som er bevilget til innføring av ny bemanningsnorm.

430.000 kroner

Det som er klart er at de øremerkede tilskuddene går til 225 private og kommunale barnehager, 139 private og 86 offentlige. 

Se oversikt over alle barnehager som vil motta tilskudd (Finnes også i liste nederst i saken).

Kriterier for tildeling

En barnehage må oppfylle følgende tre kriterier for å motta tilskudd:

  1. Barnehagen befinner seg i en kommune som ikke oppfyller bemanningsnormen. Kommunen oppfyller ikke bemanningsnormen dersom antall barn per årsverk i grunnbemanningen i de kommunale barnehagene i kommunen er over 6,0. Antall barn per årsverk i grunnbemanningen bestemmes ut fra antall barn per årsverk i ordinære kommunale barnehager som er rapportert i BASIL per 15.12.2017.
  2. Barnehagen er liten. En liten barnehage defineres som en barnehage med opptil 45 alderskorrigerte barn. Antall alderskorrigerte barn i barnehagen beregnes ut fra antall barn i barnehagen som er rapportert i BASIL per 15.12 året før tilskuddsåret. Ved omregning til alderskorrigerte barn regnes barn under tre år som to store barn, jf. kravene i bemanningsnormen.
  3. Barnehagen oppfyller ikke bemanningsnormen. Barnehagen oppfyller ikke bemanningsnormen dersom antall barn per årsverk i grunnbemanningen er over 6,0. Antall barn per årsverk i grunnbemanningen bestemmes ut fra antall barn per årsverk i barnehagen som er rapportert i BASIL per 15.12.2017.

Satsen til kommunale barnehager er på 465.116 kroner, og til private barnehager er satsen på 431.654 kroner i 2018. 

Det er ikke avklart om det vil komme mer midler til å sikre innføringen over statsbudsjettet for 2019. PBL vil i det politiske arbeidet med bemanningsnormen fortsatt være tydelig på at det trengs mer midler over statsbudsjettet for 2019 og 2020 for å komme i mål med innføringen av bemanningsnormen. Statsbudsjettet for 2019 legges frem 8. oktober.

60 til private, 40 til kommunale

I forbindelse med behandlingen av revidert nasjonalbudsjett i vår fikk Kristelig Folkeparti gjennomslag for å bevilge 100 millioner kroner ekstra til finansiering av bemanningsnormen i 2018, 60 millioner til private barnehager og 40 millioner til kommunale barnehager.

I enigheten mellom KrF og regjeringspartiene heter det at det særlig skal tas «hensyn til å bidra til en bærekraftig økonomi i små private barnehager».

Et stort «men»

– PBL har vært positiv til innføring av ny bemanningsnorm, gitt at den er finansiert for alle barnehager fra dag én. Derfor har PBL også vært pådriver for å få på plass ekstra midler til finansiering av normen, blant annet ved å synliggjøre utfordringene for mange ulike barnehager. Det er bra at denne ordningen nå er på plass. Men det er samtidig viktig å huske på at dette på langt nær løser utfordringene for alle private barnehager, kommenterer Lindboe.

 Liste over alle barnehager som vil motta tilskudd

Last ned oversikt over alle barnehager som vil motta tilskudd