Skjerper kravene til antall pedagoger

Barnehage

Pedagog

Skjerper kravene til antall pedagoger

Kunnskapsdepartementet vil øke andelen barnehagelærere fra 38 prosent i dag til 44 prosent. En satsing som støttes fullt ut av PBL.

Publisert:

PBL er glad for at Kunnskapsdepartementet går hardt ut og satser på flere barnehagelærere og forventer at satsingen følges opp med en god plan for fordeling av midlene.

Som PBL tidligere har informert medlemmene om, har regjeringspartiene sammen med Kristelig Folkeparti og Venstre bevilget 172 millioner kroner for å øke andelen barnehagelærere i 2017.
Planen er at satsingen skal videreføres med en helårseffekt på 413 millioner kroner i 2018.
Søndag publiserte Kunnskapsdepartementet en pressemelding om satsingen på flere barnehagelærere.

Detaljene kommer på høring

Regjeringen vil skjerpe kravet slik at flere av de ansatte i barnehagen må være barnehagelærere. I dag er minstekravet én pedagogisk leder per 7-9 små barn og én pedagogisk leder per 14-18 store barn.
Regjeringens satsing innebærer at andelen barnehagelærere skal økes fra 38 prosent i dag til 44 prosent.
Detaljene i forslaget utredes nå, og vil bli sendt på høring senere i vår, opplyser departementet.

– PBL er veldig glad for satsingen på flere pedagoger. Flere barnehagelærere vil løfte kvaliteten i barnehagene og være avgjørende for at barnehagene skal klare å innfri de høye forventingene i årene som kommer, sier administrerende direktør Arild M. Olsen.

PBL: - Må sikre likebehandling

De senere årene har andelen pedagoger i barnehagen vært økende. Og det er de private barnehagene som leder an mot et fremtidig mål om 50 prosent barnehagelærere, med en litt høyere andel pedagoger enn kommunale barnehager.
– Når det gjelder innretningen på dette, forventer vi at de øremerkede midlene fordeles på en måte som sikrer likebehandling mellom barnehagene. Finansieringssystemet for barnehager legger ikke til rette for satsing på kvalitet og gjør det svært krevende for regjeringen å innføre nye krav til barnehagene. Det er en stor utfordring og det vil vi ta opp i den videre dialogen med departementet, sier Olsen.
Regjeringen kommer også med forslag til en bemanningsnorm i løpet av våren 2017.