PBL: Kan ikke gjennomføres med dagens finansiering

PBL: Kan ikke gjennomføres med dagens finansiering

Her er PBLs foreløpige svar i den viktige høringen om skjerpet pedagognorm og norm for grunnbemanning.

Publisert:

På styremøtet 19. september behandlet styret i PBL organisasjonens høringssvar i den viktige høringen om endringer i barnehageloven. 

PBLs foreløpige høringssvar.

PBL-styret om forslaget til bemanningsnorm

– Konsekvensene dårlig utredet

I det foreløpige høringssvaret fremkommer det blant annet at: 

  • PBL er positiv til regjeringens forslag til skjerpet pedagognorm og ny bemanningsnorm, men mener konsekvensene er for dårlig utredet.  
  • For PBL er en styrking av pedagognormen det aller viktigste grepet for å utjevne kvalitetsforskjeller og ytterligere forbedre kvaliteten i barnehagene.
  • Regulering av sektoren gjennom normer for bemanning og styrket pedagogandel vil ikke kunne gjennomføres med dagens finansieringssystem.
  • Mange private barnehager vil ikke være i stand til å innfri ønsket bemanningsnorm i dagens finansieringssystem med store lokale forskjeller i tilskudd.

Mange av medlemsbarnehagene peker overfor PBL på utfordringene med dagens finansieringsystem. Dette går igjen i mange av innspillene til PBL i høringen og var den viktigste tilbakemeldingen i en undersøkelse til enkeltstående barnehager i juni.

Føreløpig høringssvar – kan endres

PBL publiserer nå et foreløpig høringssvar. Slik kan medlemsbarnehagene og andre gjøre seg kjent med hvordan PBL planlegger å svare på høringen.

Dersom det kommer ytterligere innspill fra medlemmene eller det dukker opp andre momenter som gjør at styret ønsker å endre høringssvaret, vil det bli avholdt et telefonstyremøte 9. oktober.

Om det ikke gjøres endringer blir PBLs foreløpige høringssvar et endelig svar som leveres innen høringsfristen 13. oktober.

– Det er viktige endringer for medlemmene som er foreslått. Derfor har vi hatt en prosess i høst der medlemmene har gitt innspill til PBL i høringen. Det har vært et stort engasjement og vi har fått mange gode innspill. Nå gir vi medlemmene ytterligere en mulighet til å gi innspill direkte på PBLs foreløpige svar, forteller styreleder Eirik Husby.

Oppfordrer medlemmene til å svare

Sammen med resten av styret brukte han store deler av tirsdagens styremøte til å drøfte lovendringene som er foreslått.

–  Det har vært stort engasjement i medlemsmassen, administrasjonen har jobbet godt med PBLs svar på høringen og vi har hatt gode diskusjoner i styret. Men vi er åpen for at svaret fra PBL kan bli enda bedre. Nå har vi et forslag klart og så har vi muligheter til å justere dette dersom det dukker opp nye viktige momenter i dagene frem til 13. oktober, sier Husby.

Han oppfordrer medlemsbarnehagene til å svare på høringen, gjerne ved å bruke deler av svaret fra PBL.

For innspill og tilbakemeldinger, ta kontakt med PBL på telefon eller send e-post til .

Endringene som er foreslått omhandler:

  • Skjerpet norm for pedagogisk bemanning
  • Minimumsnorm for grunnbemanning
  • Plikt til å samarbeide om barnas overgang fra barnehage til skole og SFO