PBL om barnehagetall: - Direkte utidig av Sanner

Administrerende direktør i PBL, Anne Lindboe, reagerer på at kunnskpasministeren kritiserer private barnehager for ikke å ha oppfylt en norm et halvt år før fristen går ut.

PBL om barnehagetall: - Direkte utidig av Sanner

– Kunnskapsminister Jan Tore Sanner har innført en bemanningsnorm som både PBL og KS har dokumentert ikke er finansiert. Da er det direkte utidig av ham å kritisere barnehageeiere for ikke å ha oppfylt normen et halvt år før fristen.

Publisert:

Det sier administrerende direktør Anne Lindboe i PBL (Private Barnehagers Landsforbund).

Tall som Utdanningsdirektoratet offentliggjorde fredag viser at både kommunale og private barnehager i gjennomsnitt har styrket bemanningendet siste året, men at det fortsatt er mange som ikke er innenfor normen på 6,0 barn per voksen. De nye reglene trer i kraft 1. august 2019.

Statsrådene Jan Tore Sanner (H) og Kjell Ingolf Ropstad (KrF) har i den forbindelse uttalt seg til VG. «Dette er ikke godt nok ennå. Spesielt er det mange av de private barnehagene som ikke oppfyller normen», sier barneministeren til VG. «Vi er på vei, men det er ikke godt nok ennå», sier kunnskapsministeren.

Ikke rett bilde

PBL-leder Anne Lindboe mener kritikken fra regjeringen er direkte utidig og at den bygger på en logisk kortslutning.

– Regjeringen har innført en bemanningsnorm, men nektet å høre på alle som har dokumentert at den ikke er finansiert. Begrunnelsen fra Jan Tore Sanner har vært at den er oppfylt – og dermed per definisjon finansiert – i gjennomsnittet av norske kommuner. Nå kommer tallene. Tallene skulle Sanner være veldig godt fornøyd med. For i gjennomsnitt oppfyller de private barnehagene normen som i gjennomsnitt er finansiert, sier Anne Lindboe.

Hun sier at PBL, i likhet med KS og en rekke norske kommuner, lenge har forsøkt å forklare regjeringen at deres måte å bruke gjennomsnittsberegning på ikke gir et godt uttrykk for situasjonen i den enkelte barnehage.

– Med dagens finansiering av private barnehager, kan kommunene med statsrådens hjertelige velsignelse forskjellsbehandle barn. Det synes ikke vi er greit, og det tror jeg heller ikke foreldre synes er greit.
Anne Lindboe, administrerende direktør PBL

Finansieres på lavere grunnbemanning

Det er mer enn 100 kommuner hvor de private barnehagene får finansiering basert på lavere grunnbemanning enn den nye normen krever.

– At veldig mange likevel strekker seg veldig langt for å innfri kravene lenge før fristen, viser at private barnehager tar sitt samfunnsoppdrag på høyeste alvor, sier Anne Lindboe.

Private barnehager blir finansiert på bakgrunn av to år gamle regnskap i kommunene. Det er et stort antall barn og private barnehager som ikke får finansiering til å innfri bemanningsnormen: Om lag 75.000 barn går i en privat barnehage med tilskudd som er beregnet på bakgrunn av en bemanning som er dårligere enn den nye normen.

– Da må barnehagene også bli målt på den bemanningen som kommunene hadde for to år siden. Tallene som ble presentert fredag, viser at det i stort er marginale forskjeller på den grunnbemanningen kommunene hadde for to år siden og den grunnbemanningen private barnehager har i dag, sier Anne Lindboe.

PBL har i mange år jobbet for en ny finansieringsordning for barnehagene. PBLs forslag til fremtidig løsning går blant annet ut på følgende:

  • Private barnehager skal få penger når nye krav innføres, ikke to år etter.
  • Barn skal få et likeverdig barnehagetilbud uansett hvilken kommune de er født i.
  • Barnehager som ikke leverer forventet bemanning og pedagogtetthet, samt ordnede lønns- og pensjonsvilkår for sine ansatte, skal få avkortning i tilskuddene.

– Med dagens finansiering av private barnehager, kan kommunene med statsrådens hjertelige velsignelse forskjellsbehandle barn. Det synes ikke vi er greit, og det tror jeg heller ikke foreldre synes er greit, sier PBL-direktør Anne Lindboe.