Har du krav på ekstra tilskudd til bemanningsnorm, men ikke fått? Husk å klage

Har du krav på ekstra tilskudd til bemanningsnorm, men ikke fått? Husk å klage

BASIL-tallene per 15. desember 2017 avgjør om din barnehage har krav på ekstra tilskudd til å finansiere bemanningsnormen. Nå bør du sjekke om tallene er riktige.

Publisert:

For inneværende år har Stortinget bevilget 100 millioner kroner for å styrke finansieringen av bemanningsnormen i barnehagene.

Nå har Utdanningsdirektoratet sendt ut noen presiseringer om tilskuddsordningen. Målet med oppdateringen er å presisere hva som utgjør grunnlaget for tildeling av midler, og å presisere at feilaktig mottatte midler skal tilbakebetales.

I en e-post som Utdanningsdirektoratet har sendt til alle norske kommuner og private barnehager, går det dessuten frem at det er anledning til å klage dersom du ikke har mottatt tilskudd fra ordningen i 2018.

Dette er en klageadgang som direktoratet tidligere ikke har kommunisert ut.

E-posten ble sendt ut 5. desember – med en klagefrist på tre uker. Siste mulighet til å klage er da 26. desember.

Oppfyller din barnehage kravene?

En barnehage må oppfylle følgende tre kriterier for å motta tilskudd:

  1. Barnehagen befinner seg i en kommune som ikke oppfyller bemanningsnormen. Kommunen oppfyller ikke bemanningsnormen dersom antall barn per årsverk i grunnbemanningen i de kommunale barnehagene i kommunen er over 6,0. Antall barn per årsverk i grunnbemanningen bestemmes ut fra antall barn per årsverk i ordinære kommunale barnehager som er rapportert i BASIL per 15.12.2017.
  2. Barnehagen er liten. En liten barnehage defineres som en barnehage med opptil 45 alderskorrigerte barn. Antall alderskorrigerte barn i barnehagen beregnes ut fra antall barn i barnehagen som er rapportert i BASIL per 15.12 året før tilskuddsåret. Ved omregning til alderskorrigerte barn regnes barn under tre år som to store barn, jf. kravene i bemanningsnormen.
  3. Barnehagen oppfyller ikke bemanningsnormen. Barnehagen oppfyller ikke bemanningsnormen dersom antall barn per årsverk i grunnbemanningen er over 6,0. Antall barn per årsverk i grunnbemanningen bestemmes ut fra antall barn per årsverk i barnehagen som er rapportert i BASIL per 15.12.2017.

Plikt til å tilbakebetale

Utdanningsdirektoratet gjør det klart at barnehager som på grunn av feilrapporteringer har mottatt tilskudd de ikke har krav på, skal tilbakebetale tilskuddene.

«Barnehager som finner at de grunnet feilrapporteringer har mottatt tilskudd, bes ta kontakt med kommunen. Kommunene bes videre ta kontakt med Utdanningsdirektoratet angående tilbakebetaling av feilaktig mottatt tilskudd», skriver Utdanningsdirektoratet.