Fordeling av øremerkede midler til bemanningsnormen ennå ikke klar

Fordeling av øremerkede midler til bemanningsnormen ennå ikke klar

Det er fortsatt ikke avklart hvilke barnehager som i 2020 vil motta øremerkede midler til innføring av bemanningsnorm. PBL har gitt Kunnskapsdepartementet innspill til fordeling av midlene.

Publisert:

Mange av våre medlemmer etterlyser informasjon om fordeling av de øremerkede midlene som er bevilget over statsbudsjettet i 2020. PBL har tatt saken opp med Kunnskapsdepartementet og blitt informert om at departementet først avgjøre hvordan midlene skal fordeles på nyåret.

I statsbudsjettet for 2020 er det bevilget 111 millioner kroner til innføring av bemanningsnorm. Midlene skal i sin helhet fordeles til private barnehager.

PBL har hele tiden vært kritisk til at regjeringen har innført en bemanningsnorm som for mange barn og barnehager ikke er finansiert fra dag én. Fordi private barnehager er finansiert på bakgrunn av to år gamle kommunale kostnader, må mange private barnehager vente før de får en finansiert bemanningsnormen.

Et omfattende arbeid med å vise frem konsekvensene av en underfinansiert bemanningsnorm resulterte i en egen ordning med øremerkede midler til innføring av bemanningsnorm i små barnehager. I 2019 var 263 millioner kroner til fordeling.

Regjeringen har forsvart kuttet ned til 111 millioner kroner med at mange kommuner i 2018 hadde en gjennomsnittlig bemanning på 6,0 i sine barnehager ved utgangen av 2018. Som PBL har dokumentert øker ikke tilskuddene til private barnehager i 2020 like mye som departementet har lagt til grunn i sine beregninger.

Det som nå uansett er spørsmålet er hvordan fordelingen av de 111 millioner kronene skal være. Hvilke små private barnehager skal være omfattet av ordningen i 2020?

PBL har overfor Kunnskapsdepartementet anbefalt å legge til grunn et veid gjennomsnitt av BASIL-tallene fra kommunenes barnehager fra 2017 og 2018, fordi vi mener det gir den mest rettferdige fordelingen av midlene som er til rådighet. PBLs innspill til fordeling av disse midlene har vært behandlet av styret i PBL.

En fordeling som det PBL har anbefalt overfor departementet vil innebære at 58 private barnehager i om lag 300 kommuner vil motta øremerkede midler til bemanning. Modellen innebærer at hver av barnehagene vil motta om lag 360.000 kroner.

PBL vil komme med mer informasjon til medlemsbarnehagene når vi vet mer om fordelingen av midlene. I 2019 sendte departementet ut informasjon om dette i april.