Ekstra tilskudd til norm: PBL fikk gjennomslag for viktige krav

Anne Lindboe gleder seg over at langt flere private barnehager får midler til å innfri bemanningsnormen.

Ekstra tilskudd til norm: PBL fikk gjennomslag for viktige krav

Endelig er fordelingen av de øremerkede midlene til innføring av bemanningsnormen klar. PBL har fått gjennomslag for at en større del av potten må gå til private – og at også private barnehager som har innfridd det nye kravet, må være omfattet av ordningen.

Publisert:

– Dette er en stor og viktig seier for PBL og et viktig gjennomslag for mange av våre medlemmer. Nå får flere barn muligheten til å gå i en barnehage med en bemanning som er i tråd med det nye nasjonale kravet. Det er bra for barna, og det er bra for barnehagene, sier administrerende direktør Anne Lindboe i PBL.

Hun gleder seg over at 362 private barnehager er omfattet av overgangsordningen i 2019. PBL er spesielt glad for at små private barnehager som har påtatt seg driftskostnader som de ikke har fått driftstilskudd til, nå er omfattet av denne ordningen. Men Anne Lindboe påpeker samtidig: 

- Det er fortsatt veldig mange private barnehager der ute som ikke har fått finansiering for å klare bemanningsnormen som trer i kraft 1. august. Nå vil vi jobbe videre for at også disse vil ha grunnlag for å innfri normen uten at det går ut over annen viktig kvalitet.

362 private barnehager får

Tirsdag publiserte Kunnskapsdepartementet informasjon om hvordan de ekstraordinære midlene som er bevilget til innføring av ny bemanningsnorm skal fordeles. For å sikre bedre bemanning i barnehagene får 454 små barnehager til sammen 263 millioner kroner til å øke bemanningen. Dette er dobbelt så mange barnehager som i 2018.

Fortsatt er det barnehager med inntil 45 alderskorrigerte barn i kommuner som ikke hadde oppfylt bemanningsnormen på 6,0 per 15.12.2017 som får de øremerkede tilskuddene. Men i tildelingskriteriene legges det opp til endringer sammenlignet med potten som ble fordelt høsten 2018:

• Små, private barnehager i kommuner som ikke har oppfylt normen, får midler selv om barnehagen selv allerede har oppfylt normen.
• Hele ekstrapotten på 160 millioner kroner som KrF fikk forhandlet inn i statsbudsjettet i høst, går til private barnehager.

Det betyr at alle private barnehagene som fikk ekstra tilskudd i fjor høst får være med videre i ordningen, men at antallet private som får midler øker fra 139 til 362.

I 2019 er satsene som følger:
• Kommunale barnehager: 446 956 kroner pr. barnehage
• Private barnehager: 593 793 kroner pr. barnehage

Anne Lindboe er glad for at flere barnehager enn før er omfattet av ordningen.
– Det var urettferdig at barnehager som hadde innfridd det nye bemanningskravet ikke skulle være omfattet av overgangsordningen. Mange av disse barnehagene har, tross vanskelige rammebetingelser, strukket seg svært langt for å innfri bemanningsnormen. De har kuttet i andre deler av tilbudet og noen har drevet med underskudd for å kunne ansette flere. Derfor har vi over lang tid jobbet mye for å få på plass denne endringen, sier administrerende direktør Anne Lindboe i PBL.


Roser KrF

Anne Lindboe er full av lovord om den jobben Hans Fredrik Grøvan og KrF har gjort for å redusere de negative konsekvensene av at kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) la fram en bemanningsnorm som ikke var finansiert på kommune- og barnehagenivå.

– De har satt seg godt inn i saken og utfordringene for de mange barna og barnehagene som i utgangspunktet ikke vil være omfattet av bemanningsnormen fra dag én. Spesielt har KrF anerkjent utforfordringene for de mange små barnehagene, sier Lindboe.

I forbindelse med behandlingen av revidert nasjonalbudsjett i mai 2018 fikk KrF gjennomslag for kravet om 100 millioner kroner ekstra til finansiering av bemanningsnormen for små barnehager i kommuner som ikke hadde innfridd normen.

I forhandlingene om statsbudsjettet for 2019 fikk KrF økt potten til ekstra finansiering fra 103 til 263 millioner kroner.
Siden forrige tildeling har partiet tatt kritikken fra PBL om fordelingen av midlene på alvor, og bidratt sterkt til den løsningen som ble offentliggjort tirsdag morgen.

  • Tilskuddsbrevene går nå ut til kommuner landet rundt. Det er kommunen som også er mottaker av tilskudd til private barnehager som oppfyller kriteriene. I vedlegget til tilskuddsbrevet som kommunen mottar, vises beløp som er tildelt den enkelte kommunale og private barnehage.
  • Kommunen skal, uten unødig opphold, utbetale tilskuddet videre til de respektive private barnehagene med det beløp som er angitt i vedlegget.

Disse private barnehagene får ekstra tilskudd til å oppfylle bemanningsnormen: