Disse 376 barnehagene får 293.000 kroner til bemanningsnormen

Disse 376 barnehagene får 293.000 kroner til bemanningsnormen

376 små private barnehager får nå til sammen 111 millioner kroner til å dekke økte kostnader knyttet til bemanningsnormen. Det er klart etter at Kunnskapsdepartementet nå har fastsatt kriteriene for tildeling av øremerkede midler fra statsbudsjettet.

Publisert:

2020 er siste året med øremerkede, statlige tilskudd til barnehager til oppfyllelse av bemanningsnormen.

Mens ordningen i 2018 og 2019 har omfattet både kommunale og private barnehager, er det i 2020 bare private barnehager som får tilgang på tilskuddene.

Prinsippet for fordeling som Kunnskapsdepartementet har bestemt tilsier følgende:

  • Ordningen omfatter alle private barnehager med 45 alderskorrigerte barn eller færre i alle kommuner som ikke oppfylte minimum ett av årene 2017 eller 2018.
  • Barnehagene får kr. 293.112,- hver, totalt 111 millioner kroner.

Da statsbudsjettet for 2020 ble lagt frem i oktober i fjor, la departementet til grunn for bevilgningen at bare 31 kommuner ikke hadde oppfylt bemanningsnormen innen 15. desember 2018. PBL ga da tydelig uttrykk for at betydelig flere kommuner ikke hadde oppfylt normen i gjennomsnittet av 2018, og at normen i disse kommunene derfor ikke er finansiert.

Viktig gjennomslag

PBL har etter samtalene med Kunnskapsdepartementet fått gjennomslag for det viktige prinsippet om at barnehager som tidligere har fått penger fra ordningen også får det i 2020.

– Det sikrer viktig forutsigbarhet som for barnehagene er helt avgjørende. Vi vet at veldig mange barnehager er helt avhengig av dette ekstratilskuddet for å klare seg gjennom 2020, sier administrerende direktør Anne Lindboe i PBL.

Et lite antall barnehage

PBL ville heve grensen

Det PBL ikke har fått gjennomslag for, var å heve grensen fra 45 alderskorrigerte barn for barnehager som skal få del i midlene.

– Dette er beklagelig. Det er mange barnehager som har store økonomiske utfordringer knyttet til en norm som ikke er finansiert, og det er ikke sånn at barnehager med flere enn 45 alderskorrigerte barn nødvendigvis har det enklere enn de minste barnehagene, sier Lindboe.

Innen utgangen av mars

Kunnskapsdepartementet har denne uken meddelt PBL at utbetalingen vil senest skje før utgangen av mars måned.

Et lite antall barnehager som fikk av disse midlene i 2019, er ikke med på listen i år. Dette skyldes at barnehagene har økt antall alderskorrigerte barn til mer enn 45.

Disse 376 private barnehagene er omfattet av ordningen. Du kan sortere enten på kommune eller barnehage: