Departementet: Skjerpet pedagognorm gjelder fra 1. august

Departementet: Skjerpet pedagognorm gjelder fra 1. august

PBL ba Kunnskapsdepartementet om viktige avklaringer om skjerpet pedagognorm. Nå er svaret fra departementet kommet.

Publisert:

I brevet til departementet spurte PBL blant annet om hvilken frist barnehagene har for å innfri den skjerpede pedagognormen.

PBL ba om en avklaring om hvorvidt departementet forventer at alle barnehager innfrir den nye normen fra det tidspunktet endringen trer i kraft, altså 1. august 2018.

Nå er altså svaret kommet. De skjerpede kravene til pedagogandel gjelder fra 1. august og det gjelder ingen særskilte overgangsregler.

Departementet viser til at barnehagene har adgang til å søke dispensasjon, men påpeker samtidig at dispensasjonsadgangen kun skal brukes unntaksvis.

Dispensasjon kan blant annet gis dersom barnehagen ikke får tak i kvalifisert personale eller dersom oppfyllelse av den skjerpede pedagognormen vil være kritisk for videre drift.

Som PBL tidligere har påpekt vil oppfyllelse av skjerpet pedagognorm – og også antatt ny bemanningsnorm – være særlig krevende for små og enkeltstående barnehager.

Se Kunnskapsdepartementets brev «Avklaringer om praktisering av skjerpet pedagognorm».