Ber direktoratet endre ny kalkulator for pedagog- og bemanningsnorm

Ber direktoratet endre ny kalkulator for pedagog- og bemanningsnorm

Utdanningsdirektoratets nye bemanningskalkulator fremstiller mange barnehager med dårligere bemanning enn de i virkeligheten har. PBL har bedt direktoratet endre dette.

Publisert:

Dette fordi kalkulatoren regner ut bemanningsbehovet ut fra antall barn, ikke antall heltidsplasser. 

Utdanningsdirektoratets nye bemanningskalkulator tar ikke høyde for deltidsplasser i barnehagen. Derfor fremstår mange barnehager med dårligere bemanning enn de i virkeligheten har. PBL har bedt direktoratet endre dette.

I en ny kalkulator på nettsidene til Utdanningsdirektoratet kan du sjekke om barnehagen oppfyller kravet til skjerpet pedagognorm og ny bemanningsnorm.

Mange tilbakemeldinger om verktøyet

I kalkulatoren kan barnehagen også se hvilke justeringer som kan gjøres for å innfri de nye kravene som trer i kraft henholdsvis fra 1.8.2018 og 1.8.2019.

Dette kan være et nyttig verktøy for mange barnehager. PBL publiserte tidligere i år en lignende kalkulator for medlemmene på pbl.no.

Gå til PBLs kalkulator

PBL har imidlertid den siste tiden fått mange tilbakemeldinger fra medlemsbarnehager når det gjelder det nye verktøyet på www.udir.no

Antall barn, ikke antall heltidsplasser

Bakgrunnen er at Utdanningsdirektoratets bemanningskalkulator ikke beregner bemanningen på bakgrunn av antall heltidsplasser i barnehagen, men på bakgrunn av antall barn.

Dette fører til at mange barnehager med deltidsplasser i kalkulatoren fremstår med en dårligere bemanning enn de i realiteten har.

Dette skaper unødvendige misforståelser og mye unødvendig ressursbruk i barnehagene, for eksempel i forbindelse med kommunalt tilsyn med private barnehager.

PBL har derfor bedt direktoratet gjøre endringer i den aktuelle bemanningskalkulatoren, slik at denne gir et riktigere bilde av den reelle bemanningen i de ulike barnehagene.

Tolkningsuttalelse fra Utdanningsdirektoratet om beregning av bemanningsnorm