Har du en økonomisk plan for barnehagen?

Leder for fag og rådgiving i PBL Regnskap, Merete Holst Andersen, deler økonomiskeråd.

Har du en økonomisk plan for barnehagen?

Å ha en gjennomarbeidet plan å drifte etter, kan være avgjørende for barnehagens økonomi. Veldig mange barnehager opplever nå trangere økonomi enn på lenge, og det er viktigere enn noen gang å ha kontroll.

Publisert:

- Hvis du skal unngå økonomiske overraskelser er det viktig å ha et godt styringsverktøy å støtte seg til. Et realistisk budsjett er det viktigste verktøyet du drifter etter, sier Merete Holst Andersen, leder for fag og rådgiving i PBL Regnskap.

Merete og regnskapsførerne i PBL Regnskap gir deg noen råd på veien for å sette opp et budsjett.

Lag et realistisk budsjett

Spesielt nå som mange barnehager sliter med lavere barnetall og trangere økonomi, er det er viktig å ha et realistisk budsjett å styre etter. Bemanningsnorm og lave tilskuddssatser kombinert med usikkerheten når det gjelder kapitaltilskudd og pensjonstilskudd, gjør det ekstra utfordrende for mange. I PBL Regnskap har vi utarbeidet egne maler som vi bruker når vi utarbeider budsjett for barnehagene.

Ønsker du å vite mer om tilbudet til PBL Regnskap? Se hvordan din barnehage kan få hjelp.

Ikke glem kostnader

Å sette opp et budsjett er ingen enkel oppgave. Spesielt ikke for mange av barnehagelederne som er dyktige pedagoger i bunn og ikke nødvendigvis økonomer. Om en ikke har økonomisk kunnskap i bunn kan det være fort gjort å lage mangelfulle budsjett. I verste fall kan man glemme å ta hensyn til vesentlige kostnader som skulle vært med i resultatregnskapet – og som gir røde tall på slutten av året. Da er det viktig å få hjelp av din regnskapsfører som kan se på tallene med nye øyne.

Sørg for å ha korrekte lønnskostnader

Lønn utgjør som regel minimum 80 prosent av barnehagens kostnader, og er den desidert største utgiftsposten. Bommer man her, kan det få store konsekvenser når regnskapet gjøres opp.  Sykefravær og bruk av vikarer drar lønnskostnadene betraktelig opp i budsjettet.

 

Merete og regnskapsførerne i PBL Regnskap er klare for å hjelpe deg.

 

Se på muligheter for å kutte

Det er fort gjort å «sette seg fast i» driftskostnadene som barnehagen har, uten å se mulighetene for å kutte noen steder. En regnskapsfører i PBL Regnskap har erfaring fra mange andre barnehager, og kan legge merke til ulikheter på kostnadsstruktur som hver enkelt barnehage alene vanskelig ser.

Les også: Du er ganske modig hvis du tør sitte med hele ansvaret alene.

Få hjelp med budsjettet

Regnskapsførerne i PBL Regnskap jobber kun med barnehager og kjenner sektoren til fingerspissene.

- Jeg har flere eksempler på barnehager som har gått fra minus til pluss, som et resultat av tiltak barnehagen har gjennomført etter å ha satt opp et budsjett. Vi jobber kontinuerlig med å utvikle oss i takt med endringene i samfunnet, og våre regnskapsførere oppdaterer seg hele tiden for å være gode rådgivere. Vi hjelper barnehager innen økonomisk rådgiving, og budsjett er en av våre viktigste oppgaver, avslutter Merete.

Ønsker du å vite mer om tilbudet til PBL Regnskap? Se hvordan din barnehage kan få hjelp.