– Får tett oppfølging hele veien

– Får tett oppfølging hele veien

– PBL Bedriftshelsetjeneste følger oss tett opp og er en viktig bidragsyter i HMS-arbeidet

Publisert:

– Det sier verneombud Tone Rudshaug og daglig leder Marit Edseth i Sørholtet barnehage.  

Sørholtet barnehage på Jessheim har benyttet seg av PBL Bedriftshelsetjeneste siden tilbudet ble lansert i 2010. Daglig leder Marit Edseth er veldig godt fornøyd, både med tjenestene de leverer og samarbeidet hun har med rådgiverne.

– Vi bruker PBL Bedriftshelsetjeneste ganske flittig. For meg er det viktig med et solid HMS-arbeid i barnehagen. Jeg er trygg på at jobben blir bra når vi har bedriftshelsetjenesten i ryggen, sier hun.

Faste møtepunkter

Hvert år har Marit Edseth, som alle andre kunder i PBL Bedriftshelsetjeneste, et fast aktivitetsplanmøte med sin rådgiver. Her legges alle planene for HMS-arbeidet i barnehagen det neste året. Et møte hvor også verneombudet er fast med.

– Her går vi igjennom hva vi har behov for det neste året og setter opp tiltak etter behov. Vi ser på hvilke kurs vi trenger og om vi har spesielle utfordringer vi bør være oppmerksomme på.  

Årlig arbeidsmiljøundersøkelse

Sørholtet barnehage benytter seg også hvert år av PBL bedriftshelsetjenestes årlige elektroniske arbeidsmiljøundersøkelse hvor arbeidsmiljøet og trivsel blant de ansatte kartlegges.

­– For oss er denne undersøkelsen et veldig viktig verktøy for å måle hvordan de ansatte har det i barnehagen. I tillegg kan vi sammenligne resultatene våre med tidligere år, for å se hvordan det står til med arbeidsmiljøet hos oss. Vi er heldigvis en veldig stabil personalgruppe og trivselen er bra i barnehagen vår, sier hun.

Resultatet av undersøkelsen blir alltid presentert på et personalmøte og deretter går personalet i mindre grupper for å jobbe videre med funnene fra undersøkelsen og hvilke tiltak de eventuelt skal sette inn.  

Deltar på mange kurs

Et annet tilbud barnehagen benytter seg mye av er kurstilbudet til PBL Bedriftshelsetjeneste.

  • Førstehjelpskurset har barnehagen hatt for tredje året på rad – med forebyggende og viktig kunnskap som kjøres for hele personalgruppen.
  • I løpet av året planlegger barnehagen å gjennomføre et nytt ergonomikurs for alle ansatte, da i kombinasjon med stressmestringskurset til PBL Bedriftshelsetjeneste.
  • Barnehagen på Jessheim har også brukt PBL Bedriftshelsetjeneste til å kartlegge innemiljøet, både når det gjelder luft, lys og lyd.

– Vi har en del støy i barnehagen og har gjort en rekke tiltak for å forbedre dette i samarbeid med bedriftshelsetjenesten. Men støy er et område vi må jobbe videre med.

Sykefravær

Sørholtet barnehage har en overvekt av godt voksne i bemanningen. Vi har i perioder hatt utfordringer med flere langtidssykemeldte. Derfor er det ekstra viktig for Marit Edseth å legge til rette for medarbeiderne i barnehagen. Hun får god bistand fra rådgiver Hanne Sjøholt i PBL bedriftshelsetjenesten i oppfølgingen av langtidssykmeldte. Bedriftshelstjenesten deltar blant annet i dialogmøter.

Hjelp til ombygging

Rådgiverne i PBL Bedriftshelsetjeneste dekker et enormt stort fagfelt. De kan også brukes til å vurdere planløsninger og innredning ved nybygging eller ombygging for å få en best mulig ergonomisk arbeidsplass. Det gjorde barnehagen da de skulle bygge om kjøkkenet i barnehagen.

– PBL Bedriftshelsetjeneste kom inn og så på løsningene vi hadde valgt. Ga oss råd og tips om forbedringer som kunne gjøre tilpasningene enda bedre for både de voksne og barna.

– Jeg er kjempefornøyd med PBL Bedriftshelsetjeneste. De har veldig god oppfølging av oss og vi kan spørre dem om hjelp til nesten alt, sier Edseth.

Fornøyd verneombud

Også verneombud Tone Rudshaug er fornøyd med barnehagens bedriftshelsetjeneste og setter stor pris at HMS-arbeidet står så sentralt i Sørholtet barnehage.

–Jeg ser at vi bruker bedriftshelsetjenesten vår veldig bevisst. HMS-arbeidet i vår barnehage blir ikke lagt i en skuff hvor det støver ned. Selv om kanskje ikke alle ansatte i barnehagen ser hvor mye vi fokuserer på HMS-arbeidet i det daglige, så vet jeg at det gjøres en grundig jobb. Jeg er med på månedlige vernerunder i barnehagen og den årlige arbeidsmiljøundersøkelsen er viktig for å fange opp hvordan vi faktisk har det på jobb. Jeg er med på aktivitetsplanmøtene og får komme med innspill til hva vi bør jobbe med, sier Rudshaug.

Selv om vi sikkert alltid føler at vi har en forbedringspotensial, tror jeg vi jobber bedre med HMS i vår barnehage.

- Jeg er kjempefornøyd med PBL Bedriftshelsetjeneste. De har veldig god oppfølging av oss og vi kan spørre dem om hjelp til nesten alt. Marit Edseth, daglig leder.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med eller en av våre andre fagpersoner i PBL Bedriftshelsetjeneste. Vi hjelper deg gjerne!