Registrer tillatelser rett i PBL Mentor Kidplan

Registrer tillatelser rett i PBL Mentor Kidplan

Vi har nå gjort det enkelt for både barnehage og foreldre å registrere tillatelser i løsningen.

Publisert:

PBL Mentor Kidplan er en trygg og enkel kommunikasjonskanal til foreldrene. Du kan registrere blant annet oppmøte, ferie og sovetider på barna. Og nå kan du også registrere tillatelser i løsningen.

Les mer om PBL Mentor Kidplan

Personopplysningsloven krever innhenting av samtykke for blant annet registrering, lagring og utlevering av personopplysninger. Barnehagen må derfor be om foresattes samtykke i forbindelse med utlevering av adresselister, fotografering og videofilming av barnet i barnehagen.

Nå har vi gjort det mulig for barnehagen å registrere disse tillatelsene i løsningen. Foreldrene kan også svare på disse på sine egne sider.  Da får både barnehagen og foreldrene full oversikt over alle tillatelser som er knyttet til barnet.

Prøv PBL Mentor Kidplan gratis i 30 dager.

I PBL Mentor Kidplan kan barnehagen enkelt registrere nye tillatelser. Første gang du bruker dette, vil det være mulig å bruke de forhåndsdefinerte tillatelsene som er lagt inn.

Under «Tillatelser»-fanen har man oversikt over alle tillatelsene og man kan opprette nye eller slette gamle.

PBL Barnehageweb - tillatelser

For at barnehagen skal ha oversikt over tillatelsene og besvarelsene til foreldrene, er det lagt til to ulike rapporter. En for oversikt basert på tillatelsen og den andre basert på hvert enkelt barn. 

Det blir i tillegg lagret som historikk, og du kan se hvilke foresatte som har svart hva og når. Dette er kun tilgjengelig i databasen, og er ikke synlig for brukerne.

Foreldre får opp alle aktuelle tillatelser på foreldresiden. Når en foresatt svarer på en tillatelse, registreres dette, og vises på hver tillatelse. Når barnehagen oppretter nye tillatelser, vil det vises en påminnelse om dette hos foreldrene.