Digital barnemappe gjør det lettere å møte nye personvernkrav

Digital barnemappe gjør det lettere å møte nye personvernkrav

I forbindelse med nytt lovverk for personvern, stilles det en rekke krav til oppbevaring og deling av personopplysninger. PBL Mentor Kidplans digitale barnemappe ivaretar de nye kravene.

Publisert:

Den nye personvernloven (GDPR) er omfattende, og stiller krav til hvordan personopplysninger skal oppbevares og behandles. Dette gjelder i aller høyeste grad barnehagene, som til en hver tid oppbevarer en rekke personopplysninger om hvert barn. 

Kort oppsummert er det foresatte som eier opplysningene om sitt barn, og det er kun ansatte som jobber direkte med barnet som skal ha tilgang til disse opplysningene i barnemappen.

Les mer om personvern og GDPR. 

Barnemappe

PBL Mentor Kidplan har utviklet en funksjon som ivaretar de nye kravene i personvernloven – en digital barnemappe.

Barnemappen gir deg som leder i barnehagen full oversikt og tilgang til viktige dokumenter knyttet til oppstart/foreldresamtaler, oppfølgingsplaner, skjemaer osv.

  • Alle med rettigheter kan enkelt laste opp et dokument til barnemappen.
  • Du som administrator styrer hvem som skal ha tilgang til denne.
  • Når du sletter barnet i systemet, slettes automatisk alle dokumentene i barnemappen som hører til barnet.
  • Du kan enkelt gjøre dokumenter i barnemappen tilgjengelig for foresatte, slik at de får det innsynet de har krav på.