Bydelen tok i bruk PBL Mentor Kidplan på null komma svisj!

Bydelen tok i bruk PBL Mentor Kidplan på null komma svisj!

− PBL Mentor Kidplan er 100 ganger enklere enn systemet vi brukte før og vi er imponert over vårt nye kommunikasjonsverktøy, sier Katrine Groth Nyhuus, barnehagestyrer i Hjelmsgate barnehage i Frogner.

I september 2021 implementerte bydelen Frogner i Oslo kommune PBL Mentor Kidplan i alle sine 16 barnehager.

− Barnehagen hvor jeg er styrer i har vært testpilot i Frogner, og vi tok i bruk Kidplan allerede på sommeren og var i gang på null komma svisj. Det var veldig enkelt for ansatte og foreldre å ta i bruk. Foreldrene er veldig fornøyd og sier det er blitt enda enklere å kommunisere med de ansatte i barnehagen etter at vi fikk Kidplan, sier Nyhuus.

Hun er kontaktperson for barnehagene i Frogner som har behov for starthjelp med kommunikasjonsverktøyet.

− Jeg fungerer litt som en superbruker hvor de andre barnehagene kan ta kontakt med meg om de har spørsmål knyttet til Kidplan. De fleste spørsmålene jeg har fått, omhandler hvordan vi bruker systemet i vår barnehage og lite om hvordan du navigerer i systemet.

Nyhuus har ikke hatt opplæring for de andre styrerne.

− Når systemet er ganske selvforklarende og intuitivt å bruke, har det rett og slett ikke vært behov for det, sier hun.

System å stole på i pandemien
PBL Mentor Kidplan leverer til alle forventingene Nyhuus har om hva et kommunikasjonsverktøy skal være.

− Å ha et system vi kan stole på, spesielt nå i pandemien, har vært det beste. Slik som når vi har måtte stenge i løpet av en dag, har vi brukt systemet til å sende SMS direkte på telefonen til alle foreldre. Da vet vi at vi får ut informasjonen fort, og foreldre slipper å gå inn i appen og følge med hele tiden.

profilbilde_-768x512.jpg

Katrine Groth Nyhuus, barnehagestyrer i Hjelmsgate barnehage i Frogner, er svært fornøyd med PBL Mentor Kidplan.

Glad i kalenderfunksjonen
Etter 6 måneder med Kidplan oppdager Hjelmsgate barnehage stadig nye funksjoner å ta i bruk.

− Vi jobber fortsatt med å bli kjent med verktøyet, og hver avdeling må prøve å finne sin form for hvordan de ønsker å ta i bruk funksjonene i Kidplan. Foreløpig er vi blitt spesielt glade i kalenderfunksjonen, som minner oss om hvordan man lagde ukeplan i gamle dager, sier Nyhuus.

Barnehagen bruker kalenderfunksjonen til å blant annet legge ut informasjon for hver enkelt dag, bursdagsbarn og repeterende aktiviteter.

− Jeg trenger ikke sette meg ned å kopiere og lime inn tekst lenger. Jeg liker også hvordan man kan gå inn å se hvordan foreldrene ser informasjonen vi legger ut, sier Nyhuus.

Andre funksjoner hun forteller varmt om, er hvor enkelt det er å se og følge opp samtykker fra foreldre, muligheten til å kunne lage tekster til fotoalbum og bilder, hvor fort det går å registrere barn og søsken og mulighet for å legge inn vikarer med lesetilgang.

På spørsmål om det er noe hun savner i funksjonene, nevner hun muligheten til å legge inn film og pushvarsler når de legger ut nye meldinger i appen.

Produkteier i PBL Mentor Kidplan, Lars Espolin Johnson, utelukker ikke at de i fremtiden kommer til å tilby muligheten til å laste opp film direkte i Kidplan appen.

− For øyeblikket er det kun mulig å legge ut filmer på hjemmeside og tavle funksjonene i Kidplan, men du må først laste opp filmen på for eksempel YouTube eller Vimeo.

Rett før jul oppdaterte PBL Mentor Kidplan appen, og det ble mulig å sende pushvarsel til foreldre.

− Nå kan du sende varsel til foreldre når barnehagen har gjort en oppdatering eller endring i ukeplanen. Du kan velge hvilken uke du ønsker å sende varsel for. Det er kun foreldre som har oppdatert appen som får pushvarsel, så husk å minn de på å oppdatere appen, avslutter Johnson.

Har du lyst å prøve PBL Mentor Kidplan?

Prøv ut systemet helt uforpliktende i 30 dager. Vi gir deg den hjelpen og veiledningen du ønsker i prøveperioden.

PBL Mentor HMS medvirkende årsak
Til våren skal bydel Frogner også ta i bruk PBL Mentor HMS i sine barnehager.

− Vi er godt i gang med å bruke PBL Mentor Kidplan i barnehagene våre, og har planer om å ta i bruk PBL Mentor HMS i løpet av våren. Det gleder vi oss til, for jeg har sett litt på systemet og det ser veldig bra ut, sier Nyhuus og fortsetter:

− Vi har et veldig tungvint system i dag, så vi er veldig klare for å ta i bruk enklere sjekklister, rutiner og avviksrapporter. Det virker spesielt bra at vi kan bruke telefonen til å registrere og dokumentere alle våre HMS-rutiner. Det blir mye mer tilgjengelig i arbeidshverdagen vår. Og så blir det mer lettvint å følge med om HMS-rutiner blir fulgt.

Muligheten for å knytte på produktet PBL Mentor HMS var en medvirkende årsak til at bydel Frogner ønsket PBL Mentor Kidplan.

− Hovedårsaken til at vi valgte Kidplan var fordi vi fikk med HMS-systemet i pakka. Om PBL Mentor HMS lever opp til forventningene slik som PBL Mentor Kidplan, gleder vi oss til å bli endra bedre kjent med PBL Mentor, avslutter Nyhuus.