Ny strømavtale fra PBL Kraft

Ny strømavtale fra PBL Kraft

Fra 1. desember vil barnehager med avtale om PBL Kraft gå over til en avtale som gir mer forutsigbare, men samtidig konkurransedyktige priser.

Publisert:

PBL har, i samråd med Ishavskraft, som leverer PBL Kraft, kommet frem til at det er fornuftig i dagens strømmarked å endre avtalen fra spotpris til spot forvaltning.

«PBL Kraft – spot forvaltning» gir bedre forutsigbarhet for barnehagene. Avtalen gjør at barnehagene vil unngå høye pristopper og samtidig ha en konkurransedyktig kraftpris.

– Strømavtalen endres fra spotavtale til en spotavtale med mulighet for prissikringer; spot med forvaltning. Vi unngår å binde prisen i for stor grad på dagens prisnivåer. Samtidig har vi erfarne forvaltere som følger med og kan sikre deler av strømforbruket når det er fornuftig, skriver Ishavskraft i nyhetsbrev til PBLs medlemmer.

Les mer om PBL Kraft – spot forvaltning

Alle barnehager som har PBL Kraft flyttes automatisk over fra 1. desember 2022. Det vil ikke være noen endringer i påslagene.

Bestill strøm