Nå starter de jakten på Årets barnehage 2023

Styreleder Eirik Husby og nestleder Ragnhild Finden i PBL gleder seg til å ta fatt på kåringen av Årets Barnehage 2023.

Nå starter de jakten på Årets barnehage 2023

Vet du om en barnehage som fortjener utmerkelsen «Årets barnehage»? Nå er PBL-styret i gang med å finne kandidater til årets store kåring. Eirik Husby og Ragnhild Finden oppfordrer foreldre, ansatte og andre med hjerte for «sin» barnehage til å sende inn forslag på kandidater.

Publisert:

I fjor kunne Irene Næss-Pedersen, Inger Lise Hegge og Dag Olav Stølan motta prisen på vegne av Granstubben barnehage i Steinkjer.

Alle som var til stede på festmiddagen under PBLs lederkonferanse, husker nok fortsatt gledesutbruddet til prisvinnerne da de ble ropt opp for å motta prisen.

Granstubben 5.jpg
Årets barnehage 2021.jpg
Årets barnehage 2020.jpg
Årets barnehage 2019.jpg
Årets barnehage 2018.jpg
Årets barnehage 2017.jpg
Årets barnehage 2016.jpg

I denne bildekarusellen ser du alle tidligere vinnere av kåringen Årets barnehage: 2022: Granstubben barnehage, 2021: Læringsverkstedet Geitspranget Naturbarnehage, 2020: Den Blå Appelsin Kanvas-barnehage, 2019: Haugland gardsbarnehage, 2018: Norlandia Skistua barnehage, 2017: Trondalen barnehage og 2016: Langøy friluftsbarnehage.

I høst skal prisen deles ut for åttende gang. Nå er styret i PBL i gang med å finne kandidater blant PBLs medlemsbarnehager, og styreleder Eirik Husby ber om hjelp til å finne de fem finalistene.

– Dette er en jobb jeg gleder meg til å ta fatt på. Vi vet at det er mange medlemsbarnehager der ute der ansatte, ledere og eiere legger ned en fantastisk innsats for å gi et best mulig tilbud til barna og familiene deres. Dette er den kanskje beste anledningen vi har til å løfte noen av dem frem i lyset, sier styreleder Eirik Husby.

Foreslå din kandidat til Årets barnehage 2023

Leter etter «det lille ekstra»

Når kåringen nå settes i gang, oppfordrer PBL-styret medlemsbarnehagene til å bidra til å gjøre kåringen kjent for ansatte, foreldre og omgivelsene for øvrig.

Og så håper de at alle som er ekstra fornøyde med «sin» barnehage, vil sende inn et godt begrunnet forslag på sin kandidat.

– Det aller viktigste kriteriet er at barnehagen skal ha et basistilbud av høy kvalitet. Men så må barnehagen også ha det lille ekstra. Det trenger vi hjelp til å høre om, og her håper vi at ansatte, men også særlig foreldre og besteforeldre kan bidra, sier PBL-styrets nestleder Ragnhild Finden.

Kvalitet, ledelse og omdømme

Målet med prisen «Årets barnehage» er å løfte frem det gode arbeidet som gjøres i PBLs medlemsbarnehager.

Kandidaten du foreslår, må være medlem i organisasjonen for å bli vurdert.

Det er styret i PBL som er jury for kåringen. Styret har også satt følgende kriterier for at kandidatene skal kunne vurderes som kandidat til prisen:

 • Et basistilbud av høy kvalitet
 • En klar og tydelig pedagogisk profil
 • En god og tydelig ledelse
 • Tilfredse foreldre
 • Prosjekt(er) som har vært utviklende og nytenkende
 • Et godt arbeidsmiljø i barnehagen
 • Lavt sykefravær over tid
 • Et godt omdømme

Fyldig begrunnelse

Foreldre kjenner ikke nødvendigvis til hvordan «deres» barnehage oppfyller alle kriteriene, men Eirik Husby ber om at dette ikke stopper noen fra å foreslå kandidater.

– Alle vil bli vurdert. Gi oss en fyldig begrunnelse, og beskriv barnehagen så godt dere kan slik at vi i juryen får et så godt bilde som mulig av de foreståtte kandidatene. Så vil vi hente inn utfyllende dokumentasjon blant kandidatene som peker seg ut, sier Eirik Husby.

Pengepremie, heder og ære

Forslag på kandidater kan sendes inn frem til 10. april. Deretter skal juryen gjennomgå alle forslagene og komme frem til fem barnehager som går til finalen.

– Når vi har valgt ut de fem kandidatene som går videre til finalen, vil disse bli presentert grundig, og alle vil da ha muligheten til å stemme på sin kandidat gjennom en avstemning på Facebook, sier Ragnhild Finden.

På bakgrunn av innsendte begrunnelser, dokumentasjon og avstemning vil juryen kåre en vinner.

Prisen er på 25.000 kroner og et utendørsskilt som synlig bevis på at barnehagen er Årets barnehage 2023.

– Men aller viktigst er nok den hederen og æren som det innebærer å være finalist eller aller helst vinner. Det er fantastisk å se hvor mye dette betyr for dem som blir ropt opp på scenen under kåringen, sier Eirik Husby.

Deles ut på lederkonferansen

Prisen Årets barnehage deles ut under festmiddagen på PBLs lederkonferanse i Bodø 3.-5. september.

Disse har tidligere vunnet prisen:

 • 2022: Granstubben barnehage, Steinkjer
 • 2021: Læringsverkstedet Geitspranget naturbarnehage, Stjørdal
 • 2020: Den blå appelsin Kanvas-barnehage, Oslo
 • 2019: Haugland gardsbarnehage, Time
 • 2018: Norlandia Skistua barnehage, Oslo
 • 2017: Trondalen barnehage, Fredrikstad
 • 2016: Langøy friluftsbarnehage, Øygarden

Foreslå din kandidat til Årets barnehage 2023