Ute etter en spennende jobb der du kan bidra til bedre kvalitet i en av Norges viktigste sektorer?

Ute etter en spennende jobb der du kan bidra til bedre kvalitet i en av Norges viktigste sektorer?

Har du et skarpt hode og et ønske om å bistå barnehager med rådgiving i mange ulike og viktige spørsmål? Er du i tillegg en hyggelig kollega? Da kan dette være en god mulighet for deg.

Publisert:

PBL styrker nå rådgivningstjenesten og leter etter en utadvendt, serviceorientert og pliktoppfyllende medarbeider til vår administrasjon i Bodø.

Vi søker spesielt deg som har økonomisk innsikt til å veilede og gi råd til våre medlemsbarnehager, knyttet opp mot driftsrelaterte spørsmål og virksomhetsutvikling.

Les mer om stillingen.

Jobb i en spennende og viktig sektor

Barnehagene utfører et viktig samfunnsoppdrag, og gode barnehager er viktige for barn, for voksne og for samfunnet vårt.  Nesten alle barn går i en barnehage, og det er her mye av grunnlaget for resten av barnas liv legges. Barnehagene er arena for lek og læring og en viktig bidragsyter for sosial utjevning. Halvparten av alle barn som går i barnehage, går i en privat barnehage. PBL organiserer over 2000 av disse private barnehagene – en givende gruppe å arbeide for.

PBL jobber for å øke kvaliteten og verdiskapningen i medlemsbarnehagene, til beste for barn, foreldre/foresatte, ansatte, eiere og samfunnet for øvrig.

PBLs rådgiveravdeling har kontakt med barnehageeiere og ledere hver eneste dag. Slik bistår vi medlemsbarnehagene i spørsmål som handler om alle sider ved ledelse og drift av barnehager, noe som resulterer i spennende arbeidsdager. Rådgiveravdelingen er på mange måter hjertet av PBL, og kjernen av vårt arbeid er den hjelpen vi kan gi medlemmene våre hver dag.

Er du interessert i å jobbe med spennende utfordringer i en viktig sektor? Les mer om stillingen.

Kompetansehuset PBL

Få, om noen, andre sektorer innen velferd har tilgang på et kompetansehus som PBL. Her finner du alt fra jurister og økonomer til systemutviklere, barnehagefaglig ekspertise og fysioterapeuter – alle med stor kunnskap om ulike sider ved drift av barnehager. PBL består av ulike avdelinger og selskaper som alle tilbyr tjenester til medlemsbarnehagene.

PBL Regnskap er barnehagenes eget regnskapskontor, PBL Mentor tilbyr bedriftshelsetjeneste, HMS-verktøy og kommunikasjonsverktøy for barnehager. Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager tilbyr barnehagebasert kompetanseutvikling og er bindelegg mellom forskning og praksis.

Rådgiveravdelingen inngår i morselskapet i PBL, og rådgivning er inkludert i medlemskapet for våre medlemmer. Samarbeidet mellom avdelinger og selskaper i PBL er sterkt, og samholdet blant de ansatte vitner om et godt arbeidsmiljø der vi kan spille på hverandre faglig og støtte hverandre i våre oppgaver.

Kan dette høres ut som en spennende arbeidsplass for deg? Vil du vite mer? Les mer om stillingen.