Styret diskuterte strategi og arbeid med forslag til nye reguleringer

Styremøte. Styret i PBL med f.v. Torstein Johannessen, Kjetil Hopen, administrerende direktør Anne Lindboe, Therese Børke, Harald Berge Breistein, nestleder Ragnhild Finden og styreleder Eirik Husby var nylig samlet til et to dagers styremøte på Kjerringøy utenfor Bodø.

Styret diskuterte strategi og arbeid med forslag til nye reguleringer

Oppfølging av strategiplanen for landsmøteperioden, regjeringens pågående reguleringsarbeid, overgang til ny pensjonsordning og aktuelle høringer. Det var blant sakene som ble diskutert på styremøtet i PBL nylig.

Publisert:

Styret tok nylig turen til Kjerringøy utenfor Bodø. På det to dager lange oktobermøtet var det, som normalt er på dette møtet, strategiarbeid som var hovedtema.

– Vi har en offensiv og ambisiøs strategiplan som ble vedtatt av landsmøtet i mai. PBL skal gjøre mye viktig arbeid for medlemmene i løpet av perioden frem mot landsmøtet. På styremøtet diskuterte vi det videre arbeidet med flere av de store satsingene i strategiplanen, og også noen andre aktuelle utfordringer som vi mener administrasjonen må prioritere, sier styreleder Eirik Husby i PBL.

Regjeringens pågående reguleringsarbeid, som blant annet inkluderer et kontroversielt kutt i pensjonstilskuddet til private barnehager, ble naturlig nok også viet mye oppmerksomhet på styremøtet. PBL har jobbet svært aktivt med oppfølgingen av regjeringens forslag som ble sendt på høring i april.

– Styret er bekymret for de samlede konsekvensene av regjeringens mange forslag, som også kommer på toppen av innføringen av en underfinansiert bemanningsnorm. Det er bekymringsverdig at regjeringen ikke synes å gjøre helhetlige vurderinger av de økonomiske konsekvensene for sektoren, og heller ikke har vært villig til å utrede helhetlige endringer i finansieringssystemet, sier Husby.

Dette var blant sakene på PBL-styrets møte 30. og 31. oktober: 

  • Høring om forslag til endringer i barnehageloven – innføring av lovregler om psykososialt barnehagemiljø, internkontroll m.m.
  • Høring om rapportering av barn i private barnehager – forslag til endringer i forskrift om tilskudd til private barnehager.
  • Arbeidet med overgangen til ny pensjonsordning for PBL-medlemmer.
  • Arbeidet med nye reguleringer for private barnehager.
  • Strategi 2019 til 2021.
  • Regnskap per 2. tertial 2019.
  • Evaluering av PBL Lederkonferanse 2019.