Vedtok budsjett for 2018 på årets siste styremøte

Vedtok budsjett for 2018 på årets siste styremøte

Styret i PBL avviklet tirsdag årets siste ordinære styremøte. På dagsorden sto blant annet behandling av budsjett og arbeidsplaner for 2018.

Publisert:

Styremøtet som ble avholdt i Oslo var det ellevte for PBL-styret i år.

– Jeg synes vi har hatt mange gode styremøter med spennende og viktige diskusjoner. I dag har vi blant annet brukt mye tid på å jobbe med arbeidsplanene og budsjettet for 2018, sier styreleder Eirik Husby.

Kontingentøkning: Tre prosent

Den viktigste inntektskilden i PBL-budsjettet er kontingent fra medlemsbarnehagene. På landsmøtet i mai 2017 vedtok medlemsbarnehagene følgende om kontingenten i landsmøteperioden:

Kontingentstrukturen vedtatt av landsmøtet i 2015 videreføres. Styret har fullmakt til å øke kontingenten med inntil fire prosent per år i landsmøteperioden 2017 til 2019.

Økningen i kontingenten bør normalt være på nivå med lønnsveksten i sektoren.

På styremøtet 12. desember vedtok styret å øke kontingenten med tre prosent i 2018.

– Godt budsjett som sikrer handlingsrom

– Jeg synes vi har fått på plass et godt budsjett som sikrer PBL nødvendig handlingsrom til å gjennomføre de aktiviteter og tiltak som er viktige for å ivareta interessene til medlemsbarnehagene, også i 2018, sier styreleder Eirik Husby.

Slik forklarer han at styret valgte å ikke justere medlemskontingenten med fire prosent, slik landsmøtevedtaket fra i mai åpner for:

– Selv om det i kroner og øre ikke utgjør all verden for hver enkelt barnehage, synes vi det er et viktig signal til medlemsbarnehagene. Særlig nå i disse dager hvor vi vet at mange av våre medlemmer sitter og beregner effektene av ny bemanningsnorm og skjerpet norm for pedagogisk bemanning, normer som er underfinansiert og som vil skape utfordringer for mange private barnehager, sier Husby.

Høring om retningslinjer for mat og måltider

Styret vedtok tirsdag også PBLs høringssvar i høringen om nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i barnehagen og høringen om språkkrav for styrere og pedagogiske ledere og ASK.

Styret fikk også informasjon om PBLs arbeid knyttet til innføring av ny personopplysningslov som trer i kraft 25. mai 2018, og som vil få konsekvenser både for PBL-konsernet og medlemsbarnehagene.