PBL og KA forlenger samarbeidet

Administrerende direktør Anne Lindboe i PBL og administrerende direktør Marit Halvorsen Hougsnæs i KA signerte avtalen tidligere denne uken. Foto: KA

PBL og KA forlenger samarbeidet

PBL er enig med KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter om å videreføre samarbeidet. Det innebærer at litt over 50 KA-barnehager også er fullverdige medlemmer av interesseorganisasjonen PBL.

Publisert:

Samarbeidet mellom de to organisasjonene skal bidra til å tilby barnehager som både er medlemmer i KA og PBL tilgang til bistand og tjenester på best mulig betingelser, samt bidra til å samordne interessepolitisk arbeid.

– PBL representerer et stort mangfold av barnehager og jobber med gode rammevilkår for alle. Vi setter stor pris på samarbeidet med KA og at vi sammen kan jobbe for barnehager med god kvalitet og kristent livssynsformål, sier administrerende direktør i PBL, Anne Lindboe.

– Avtalen sikrer deres tilknytning til kirkelig sektor, samtidig som de får et formalisert fellesskap med alle de andre private barnehagene. Målet er at våre medlemsbarnehager skal få det beste fra begge organisasjoner, sier administrerende direktør Marit Halvorsen Hougsnæs i KA.

Dobbelt medlemskap

KA har litt over 50 medlemsbarnehager som er eid av menighetsråd eller fellesråd, i tillegg til noen selvstendige barnehager med kristen formålsparagraf. De tilhører tariffområdet Den norske kirke.

Det doble medlemskapet innebærer at barnehagene får rådgiving og bistand fra KA i spørsmål som har med arbeidsgiverrollen og arbeidsgiveransvaret å gjøre. PBL vil i tråd med avtalen yte bistand og rådgiving overfor barnehagene om de fleste andre forhold som har med barnehagedrift å gjøre.

Interesseorganisasjon - på visse områder

I avtalen går det frem at KA fortsatt vil opptre som interesseorganisasjon for barnehager i spørsmål som blant annet har med kirkelige forhold og kirkelig forankring å gjøre. KA kan også opptre på vegne av sine medlemmer på andre områder, men skal informere PBL der det må antas at KAs politikk potensielt er avvikende fra den retning PBL følger.

Samarbeidet mellom PBL og KA har eksistert siden 2008.