PBL lanserer kampanje for å løfte frem private barnehager

PBL lanserer kampanje for å løfte frem private barnehager

De neste ukene vil kampanjefilmer fra PBL bli godt synlig både på PBLs egne kanaler og i andre kanaler. Målet er å vekke folks oppmerksomhet og øke bevisstheten om private barnehagers rolle.

Publisert:

Barnehager er viktig for barn, foreldre og for samfunnet. Mange vet likevel lite om barnehagesektoren. Trolig har enda færre stor kunnskap om private barnehagers betydelige bidrag til det gode mangfoldet av tilbud.

– Private barnehager har vært avgjørende for at vi nå har plass til alle barn. De leverer minst like god kvalitet som kommunale barnehager, men til en lavere kostnad for samfunnet. De har fornøyde ansatte og fornøyde foreldre. De bidrar til et yrende mangfold av tilbud og innhold. Dessuten bidrar private barnehager til mer likestilling gjennom at vi har fått flere kvinner ut i lønnet arbeid og at vi har flere kvinnelige arbeidsgivere, sier administrerende direktør Anne Lindboe i PBL.

Morsomme filmer og informativ nettside

Nå gleder hun seg til å rulle ut en kampanje som retter søkelyset på noe av alt det positive private barnehager bidrar med i samfunnet.

– Kampanjen består av morsomme filmer og bilder som skal vekke oppmerksomhet, og en nettside med viktige fakta om sektoren. Det vi ønsker er å bruke filmene til å vekke folks oppmerksomhet, og deretter få folk til å gå inn på kampanjens nettside for å få mer faktabasert informasjon om sektoren, sier Anne Lindboe.

Unike filmer for hver barnehage

I tillegg til at det er laget filmer som distribueres nasjonalt, har PBL også laget en unik film for hver enkelt medlemsbarnehage. Denne kan alle barnehager som ønsker, velge å dele på Facebook eller e-post med foreldre, politikere og ellers folk som kan ha interesse for sektoren.

– Etter at medlemsbarnehagene fikk informasjon om kampanjen i en e-post i forrige uke, har responsen vært veldig positiv. Vårt inntrykk er at medlemsbarnehagene gjerne vil bidra til i spre budskapet, sier Anne Lindboe.

Har du ikke mottatt filmen fra PBL? Sjekk om den kan ha havnet i søppelboksen. Hvis ikke, ta kontakt med oss på .

Lett å ta som en selvfølge

Halvparten av alle barn går i en privat barnehage. Gode barnehager er viktige for barn, for voksne og for samfunnet vårt.

I dag sørger et mangfold av private og kommunale barnehager for faglig kvalitet og bredde i barnehagetilbudet.

Full dekning og stort mangfold er lett å ta som en selvfølge. Det er det ikke. Og mye av det positive som over tid er bygget opp, kan raskt brytes ned dersom rammevilkårene ikke er bærekraftige.

Gå til kampanjesiden.